Vi ønsker ikke at uddanne til arbejdsløshed

Velfærd

24/09/2014 14:52

Professionshøjskolen Absalon

- Vi anerkender, at der er brug for, at regeringen kigger på dimensioneringer af de videregående uddannelser. Sæt fokus på fremtidens arbejdsmarked og bryd vanetænkning om det private og offentlige arbejdsmarked, siger rektor Ulla Koch.

Regeringen har netop lanceret et udspil, der vil reducere optaget til en række videregående uddannelser, herunder Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Ankerhus i Sorø. 

University College Sjællands rektor, Ulla Koch, finder det nødvendigt og fornuftigt, at regeringen ser på dimensioneringen af de videregående uddannelser for at sikre, at der ikke bliver uddannet for mange til arbejdsløshed:

Læs også: University College Sjælland inviterer til konference om fremtidens arbejdsmarked

- "Vi må allerede nu afvise ansøgere til ernærings- og sundhedsuddannelsen, så det kan blive endnu sværere at blive optaget på uddannelsen. Men hvis det betyder, at der bliver bedre sikkerhed for beskæftigelse - ja, så anerkender jeg fuldt, at det kan være en ide at reducere optaget", siger rektor Ulla Koch.

"Positivt at fleksibiliteten til at fordele pladser og til at søge om at øge dimensionering bliver øget"

Ulla Koch understreger, at regeringens udspil også lægger op til at øge fleksibiliteten til at fordele pladser mellem beslægtede uddannelser og ved at etablere mulighed for at søge om øge antallet af udbudte pladser på andre uddannelser.

- "Det ser jeg som en meget positiv mulighed, og vi vil straks tage fat på at undersøge, hvor det kan være hensigtsmæssigt at øge dimensioneringen", siger Ulla Koch.

Den nye dimensionering af ernærings- og sundhedsuddannelsen, som regeringen lægger op til, vil betyde, at der bliver optaget 20 studerende færre pr år fra 2015 til 2017, således at der i 2017 kan optages i alt 196 studerende mod 256 studerende i år.

- "Jeg forstår godt, at regeringens udspil er nødt til at se bagud i forhold til optagstal og ledighed i de senere år. Selvom det er svært, vil jeg dog alligevel opfordre til, at der også kommer mere fokus på, hvordan fremtidens arbejdsmarkedsbehov ser ud", siger Ulla Koch.

"Vi har brug for et arbejdsmarked, som tør tænke i nye baner"

Ulla Koch fremhæver, at der er en tendens til, at der i forståelsen af professionsbachelorer og vurderingen af uddannelsernes dimensionering er rigtig meget vanetænkning omkring beskæftigelsesmulighederne i den offentlige sektor, mens der er meget lidt fokus på det private arbejdsmarked.

- "Vi kan levere socialrådgivere til by- og boligsektoren, hvor de kan bidrage med god rådgivning om sociale miljøer, ligesom en fysioterapeut kan gøre lykke i møbelindustrien. Vi har brug for et arbejdsmarked - offentligt og privat - som tør tænke i nye baner og bringer nye profiler i anvendelse", pointerer Ulla Koch.

I tråd hermed inviterer University College Sjælland den 22. oktober sjællandske ledere og beslutningstagere i både offentlige organisationer og private virksomheder til konference om fremtidens arbejdsmarked.

 

Mest Læste

Annonce