Få nu tværfagligheden ud af starthullerne!

Ledelse

05/09/2013 10:30

David Graff

Tværfaglighed er den røde tråd gennem tiltag som rehabiliteringsteams og koordinerende sagsbehandler på beskæftigelsesområdet, men for få kommuner er indtil videre kommet ud af starthullerne.

Ledige med problemer ud over ledighed er bedst tjent med en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt sagsbehandling, og det kræver et stærkt tværfagligt samarbejde mellem kommunens sektorer. Der er ikke ret stor sandsynlighed for, at alle sten i borgerens sag bliver vendt, og at alle parter arbejder i samme retning, hvis ikke indsatsen koordineres mellem de aktører, som har part i sagen.

Sådan er grundtanken i det seneste års reformer på beskæftigelsesområdet, og det giver rigtig god mening. Det har vi set i praksis i Cabi, hvor vi sammen med jobcentrene i Odder, Egedal og Ikast-Brande siden 2011 har afprøvet tværfagligheden i projekt Route 25. I projektet samler vi kommunens afdelinger – jobcentret, UU, misbrugscenteret, social service, psykiatrien osv. – i tværfaglige teams, der har som mål at bane vejen for udsatte unge frem mod job og uddannelse.

Læs mere på www.route25.dk

Desværre har langt fra alle medarbejdere og ledere i kommunerne købt budskabet om tværfaglighed endnu. Fx har ressourceforløb kun set dagens lys i 45 af landets kommuner ved udgangen af juni måned, viser tal fra www.jobindsats.dk De øvrige 53 kommuner har endnu ikke sat et eneste ressourceforløb i gang.

Læs mere om, hvad ressourceforløb er: http://www.cabiweb.dk/jobcenter/hj%c3%a6lp+udsatte+ledige+i+job/rehabili...

Tværfagligheden betaler sig!

Erfaringerne fra projekt Route 25 viser to tydelige gevinster ved at arbejde tværfagligt: Det skaber en stærkere sammenhæng mellem aktørerne, og det fører til bedre og mere jobrettede tilbud til borgerne, hvor den ene hånd ved, hvad den anden gør.

I projektet har jobcentrenes medarbejdere som følge af det tværfaglige samarbejde opdaget kunstige barrierer. Mellem jobcentrene og de andre kommunale enheder. Mellem forskellige, traditionsbundne måder at gøre tingene på. Mellem faglige selvforståelser.

I det tværfaglige team foregår der en reel videndeling om konkrete sager, som på en gang nedbryder barriererne internt i kommunen og fører til, at der tænkes ud af kasserne, og mulighederne i fx servicelov og lab-lov kombineres, så borgerne får en konkret løsning, som hænger sammen.

Det tværfaglige team åbner for mange andre sagsbehandlende samtaler og understøtter dermed det koordinerende i arbejdet generelt. Det styrker organisationen, indsatsen og sammenhængen – og dermed borgeren. Altså en smartere måde at arbejde på.

I forhold til samarbejdet med virksomhederne giver det tværfaglige samarbejde en mere kvalificeret dialog: Det tværfaglig team kommer hele vejen rundt om borgerens udfordringer og kan derfor fx lave en mere målrettet praktik. Og medarbejderne kan lave parallelindsatser, som giver sammenhæng og gør, at der arbejdes på flere felter samtidigt.

Det første skridt er det vigtigste

Alle kommuner kommer til at kaste sig ud i det tværfaglige arbejde. Skal arbejdet give succes, er det vigtigt at afstemme forventningerne, at sikre bred ledelsesmæssig opbakning og at sætte det tværfaglige team rigtigt sammen. Men først og fremmest er det vigtigt at komme ud af starthullerne. Borgernes behov for individuelle løsninger forsvinder ikke af sig selv.

Mest Læste

Annonce