”Integrationsindsatsen er præget af en række udfordringer, der handler om grundlæggende kvalificering af medarbejdere såvel som samarbejdet på kommunalt niveau, på tværs af kommuner og mellem kommune og ministerium," udtaler sektionschef i Dansk Flygtningehjælp, Mette Blauenfeldt.

Integrationsindsatsen i danske kommuner får et løft

Politik

11/03/2015 11:27

Mikkel Sarka

Socialstyrelsen har bevilget 4,8 millioner kr. til at løfte integrationsindsatsen i de danske kommuner gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, LG Insight, Cabi og Foreningen Nydansker.

I en tid med et stigende antal flygtninge og familiesammenførte, står kommuner landet over med en udfordring i forhold til integrationsindsatsen.

”Det er de kommunale medarbejdere, der har den direkte kontakt til vores nye medborgere og dermed det konkrete ansvar for integrationsindsatsen. Derfor er det også afgørende, at de er klædt bedst muligt på til opgaven. Det er den opgave Socialstyrelsen har bedt os om at løse sammen med nogle af de mest kompetente aktører i landet,” siger sektionschef i Dansk Flygtningehjælp, Mette Blauenfeldt.

Formålet med efteruddannelsen er at sikre et bredt fagligt løft af den kommunale integrationsindsats, og der vil indgå en række komponenter – herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere med direkte kontakt til flygtninge og familiesammenførte.  Derudover skal det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige aktører styrkes, og uddannelsen skal sikre en mere kvalificeret og ensartet indsats på tværs af kommuner, formidling af løsningsmodeller og forskningsbaseret viden og styrkelse af dialogen mellem kommuner og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Samlede integrationsindsats skal løftes

”Integrationsindsatsen er præget af en række udfordringer, der handler om grundlæggende kvalificering af medarbejdere såvel som samarbejdet på kommunalt niveau, på tværs af kommuner og mellem kommune og ministerium. Vi har en målsætning om at løfte den samlede integrationsindsats og derfor arbejder vi på flere niveauer,” siger Mette Blauenfeldt.

Efteruddannelsestilbuddet løber over de næste tre år og skal i perioden nå ud til mindst 800 praktikere over hele landet.

Efteruddannelsen består af to moduler - et obligatorisk over to dage med fokus på modtagelse og det tværfaglige samarbejde, og et to-dages valgmodul med mulighed for temaer som beskæftigelse, interkulturelle kompetencer, børn, unge og familier.

Mest Læste

Annonce