Kommunerne må stoppe strømmen af ikke-vestlige indvandrere til ledighedskøen!

Velfærd

11/02/2013 12:54

Jakob Rom Johansen

Regeringen vil have 10.000 flere indvandrere og efterkommere i beskæftigelse frem mod 2020. Nu og her er det svært nok bare at fastholde dem i arbejde, som kom med under højkonjunkturen. Og nu viser ny analyse, at jobcentrene ikke gør sagen bedre. Tværtimod.

Den 27. november 2012 præsenterede regeringen sine visioner for integrationspolitikken, bl.a. en målsætning om, at 10.000 flere indvandrere og efterkommere skal i beskæftigelse frem mod 2020.

Læs om ’En styrket integrationspolitik’ på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Udmeldingen kommer imidlertid på et tidspunkt, hvor det er svært nok at fastholde dem i arbejde, som kom med under højkonjunkturen. Og nu viser en ny undersøgelse af tal fra Danmarks Statistik, som konsulentfirmaet LG Insight står bag, at jobcentrene ikke gør sagen bedre: Tilsyneladende prioriteres ledige indvandrere og efterkommere ned.

Læs i Ugebrevet A4 ’Jobcentrene parkerer indvandrere bagest i køen’.   

For få år siden kunne man have tænkt, at de 10.000 jobs snildt kunne nås: Økonomien buldrede derudaf, og beskæftigelsesfrekvensen steg kraftigt for de 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere fra 1997 til 2008.

På danske arbejdspladser satte flere og flere sig ud over diskussioner om tørklæder, julefrokoster og andet i den dur og ansatte medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Nogle virksomheder fandt det endda berigende og praktisk, at ikke alle ønskede fri på de samme helligdage.

Desværre kom den økonomiske krise ind fra højre, og indvandrere fra ikke-vestlige lande blev særligt hårdt ramt: Hver femte, der står til at miste dagpengene efter nytår, er ifølge Ugebrevet A4 indvandrer. Samtidig er ca. hver fjerde kontanthjælpsmodtager, som ikke er klar til at tage et job, flygtning eller indvandrer med ikke-vestlig baggrund. Selv om gruppen kun udgør godt otte procent af alle i beskæftigelse og ti procent af den samlede befolkning.

Læs mere i Ugebrevet A4 ’Indvandrere rammes hårdest af nye dagpengeregler’.

Et projekt, Cabi netop har gennemført i samarbejde med Jobcenter Aalborg viser, at der også er en særlig udfordring med langtidssygemeldte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Læs på cabiweb.dk om ’Langtidssygemeldte ikke-vestlige borgere’.

Også på europæisk plan er udviklingen bekymrende. Ifølge EU Employment and Social Situation Quarterly Review lever omkring 42 procent af voksne indvandrere i alderen 18-64 i EU i fattigdom eller social udstødelse, en stigning på omkring 3,2 procentpoint fra 2008 til 2010.

Læs Employment and Social Situation Quarterly Review.

Hos Cabi og Foreningen Nydansker har vi gennem en årrække arbejdet med at udvikle, evaluere og rådgive om den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats, og vi mener, at man skal give de metoder, der fungerer ude i kommunerne, en seriøs chance. Det er derfor et skridt i den rigtige retning, at regeringen har nedsat en task force, som skal indsamle og udbrede viden om gode integrationsmetoder og erfaringer i kommunerne. Kan man ikke vente så længe, kan man allerede i dag finde meget godt stof på portalen Integrationsviden.  

Siden Integrationsministeriet blev nedlagt – og interne enheder i såvel Integrationsministeriet som Beskæftigelsesministeriet (Integrationsservice og SEBI) med det – er det blevet sværere at forankre og få omsat den gode viden i praksis fra projekter i kommunerne og fra andre sammenhænge. 

Hvis 10.000 flere skal i job – og de, der er i job nu, skal fastholde deres plads på arbejdsmarkedet – er der ingen vej uden om at investere i at gøre det lettere for medarbejdere i kommunerne at overskue og implementere, hvad der allerede findes af udviklede, anvendelige og overførbare metoder i deres daglige arbejde.

Mest Læste

Annonce