Ny efteruddannelse skal sikre bedre integration

Ledelse

13/8/15 1:44

Jakob Rom Johansen

Flygtninge og indvandrere skal integreres bedre i det danske samfund, og derfor skal 800 kommunale medarbejdere over de næste tre år opkvalificeres til at løfte opgaven. Det er målet for en ny efteruddannelse, som netop er lanceret.

Med hjemmesiden bedreintegration.nu i luften er der samtidig åbnet for et nyt efteruddannelsestilbud målrettet ansatte i kommunerne og andre aktører, der arbejder med integrationsindsatsen og har direkte kontakt med flygtninge og indvandrere.

Allerede nu er der 69 tilmeldte, og de første kurser afholdes senere i august.

Det er nye flygtningestrømme og stærkt fokus på kommunernes evne til at integrere flygtninge og indvandrere, som efterlader et behov for fagligt opdaterede og stærkt kompetente medarbejdere, der er i stand til at løfte integrationsopgaven, og det er efteruddannelsen svaret på.

Over de næste tre år skal efteruddannelsen give et fagligt løft til 800 medarbejdere i kommunerne. Bag uddannelsen står et konsortium bestående af Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge under Dansk Flygtningehjælp, LG Insight, Videns- og netværkshuset Cabi og Foreningen Nydansker.

”Det er medarbejderne i kommunerne, som har den direkte kontakt til vores nye medborgere og dermed det konkrete ansvar for integrationsindsatsen. De skal klædes godt på med viden og værktøjer, som de kan bruge direkte i deres arbejde. Det er den opgave, vi skal løse, og vi har fået samlet nogle af de mest kompetente aktører i landet,” siger uddannelsesleder og specialkonsulent hos Integrationsnet, Mette Fenger.

Stor efterspørgsel i kommunerne

Allerede inden hjemmesiden gik i luften havde konsortiet bag uddannelsen modtaget et stort antal henvendelser fra interesserede kommuner og andre integrationsprofessionelle, og tilmeldinger til kurserne tikker løbende ind.

”Det fortæller noget om, at der er et rigtig stort behov derude for, at vi får givet det her område et kraftigt løft. Vi glæder os til at komme i gang,” siger Mette Fenger.

Efteruddannelsen har fokus på håndgribelige øvelser og opgaver, som sikrer at kursusdeltagerne får konkrete værktøjer med hjem, som kan bruges direkte i det daglige arbejde.

Skræddersyet uddannelse

Uddannelsen varer fire dage, og består af to obligatoriske dage og to tilvalgsdage. Temaerne for de obligatoriske dage er:

  • Nyankomne flygtninge og familiesammenførte
  • Tværfaglige samarbejdsmetoder

Og for tilvalgsdagene er mulighederne:

  • Interkulturel kommunikation
  • Beskæftigelse
  • Familier og børn
  • Unge

Fakta:

Efteruddannelsen skal styrke integrationsindsatsen i danske kommuner og henvender sig til medarbejdere, som har direkte kontakt til flygtninge og indvandrere. Et vigtigt element i en bedre integrationsindsats er desuden bedre tværfagligt samarbejde mellem de forskellige aktører i indsatsen.

Læs mere på bedreintegration.nu  
 

Kontakt:

For mere information om efteruddannelsen, kontakt uddannelsesleder Mette Fenger, Integrationsnet: 6029 9573 / [email protected]

Annonce