Ny kortlægning: Udsatte unge har brug for sammenhæng i indsatsen og voksne rollemodeller

Ledelse

30/04/2015 14:00

Jakob Rom Johansen

En helhedsorienteret og godt koordineret indsats er vejen til job eller uddannelse for udsatte unge. Og så har de unge brug for stærke relationer til voksne. Det viser en kortlægning af ungeindsatser, som Cabi har lavet for Rockwool Fonden.

Alt for mange unge får ikke en kompetencegivende uddannelse, og for den del af dem, som kæmper med komplekse problemstillinger, er der behov for at sætte ind på flere fronter, hvis de skal hjælpes i job eller uddannelse.

Det er unge, som ofte har afbrudte uddannelsesforløb bag sig, de mangler faglige og sociale kompetencer, og måske har de psykiske og fysiske problemer.

Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar sidste år, har for unge under 30 år betydet. kraftigt fokus på uddannelse, øget samarbejde med erhvervslivet og øget inddragelse af de unge selv.

Derfor har videns- og netværkshuset Cabi på foranledning af Rockwool Fonden gennemført en kortlægning af 39 indsatser for unge med uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv over hele landet. Kortlægningen beskriver indsatsernes praksis, og er tænkt som en inspiration til fortsat udvikling af de indsatser, som skal hjælpe udsatte unge videre til uddannelse eller job.

Læs mere om Cabis kortlægning i nyhedsbrevet Cabi Nyt

Mest Læste

Annonce