Opsøgende kontakt til virksomheder skaber job

Ledelse

24/06/2013 09:20

Jakob Rom Johansen

Landets jobcentre kan med fordel tage på besøg i virksomhederne. Det opsøgende arbejde skaber nye job, viser erfaringer. Der var øjeblikkelig gevinst, da Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland satte gang i kampagnen Luk op for nye jobmuligheder. Virksomhedskonsulenter fra jobcentre i hovedstadsområdet og resten af Sjælland tog på besøg i virksomhederne, og resultaterne efter de første 4.600 besøg var til at tage og føle på.

Det gav 740 ordinære job, heraf 200 akutjob, 350 job med løntilskud og 167 vikariater. Dertil kommer 122 voksenlærlingepladser og 700 aftaler om virksomhedspraktik.

”De foreløbige resultater af besøgene viser stor velvilje i virksomhederne. Og de viser, at en opsøgende og målrettet indsats fra jobcentrets side giver resultater. Vi har noget med hjem fra næsten hver anden virksomhed, vi besøger, og hver tredje virksomhed, vi ringer til, takker ja til et besøg,” siger Preben Rasmussen Høj, regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, til Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda.

Også for ledige i match 2 og 3

De gode resultater vækker også glæde hos Cabi, hvor seniorkonsulent Lars Nellemann, ser gode muligheder for, at jobcentrene bruger samme metode og opsøger virksomhederne, også når det gælder ledige med andre problemer end ledighed.

”Det er vores klare erfaring, at virksomhedskonsulenterne og virksomheden i mange tilfælde får øje på nye muligheder, når de har en dialog om opgaverne i virksomheden og om, hvad jobcentret kan tilbyde," siger Lars Nellemann, i nyhedsbrevet Cabi Nyt.

”Virksomhederne vil gerne mødes med jobcentrene og undersøge mulighederne for ansættelse, også når det gælder de lidt mere komplicerede sager, hvor den ledige måske har nedsat arbejdsevne,” forsætter han.

Virksomheder: Jobcentre er professionelle

Analysefirmaet Epinion gennemførte i efteråret 2012 en undersøgelse for Cabi blandt 754 personaleansvarlige og ledere i danske virksomheder. Og den viser bl.a., at 62 procent af virksomhederne er villige til at mødes med jobcentrene og drøfte, om der er opgaver i virksomheden, som kan løses af en medarbejder i fleksjob på mellem tre og ti timer om ugen.

Efterfølgende har Cabi i samarbejde med Epinion sat gang i projektet FleksPilot, hvor en hel række virksomheder har sagt ja til at undersøge mulighederne for at skabe konkrete fleksjob på under 12 timer. Det sker i tæt samarbejde med de lokale jobcentre, og de første job er skabt i virksomheder som IBM, Nykredit og Grundfos.

Generelt oplever virksomhederne i projektet jobcentrene som kompetente og professionelle, og ligesom med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands kampagne er erfaringen fra FleksPilot, at det er i mødet med jobcentret, at de konkrete jobåbninger opstår.

Kom væk fra skrivebordet

Lars Nellemann opfordrer jobcentrene til, at de tager metoden til sig og forlader skrivebordet. Også når det kommer til ledige, med andre problemer end ledighed.

”Fra flere andre projekter ved vi, at virksomhederne også er villige til at tage imod udsatte unge i virksomhedspraktik eller eksempelvis en ledig, der har været nede med en stresssygemelding. For virksomhederne handler det som regel om at få et godt samarbejde med jobcentret, hvor de får den rette information om, hvem det er, de tager imod, og at de kan få den rette hjælp fra jobcentret, hvis det bliver nødvendigt,” siger Lars Nellemann.

Og jobcentrene besøger da også i højere grad end tidligere ude i virksomhederne. SFI årbog Virksomheders sociale engagement 2011 viser, at 57 procent af virksomhederne i 2010 havde besøg af jobcentret. Og det er en klar stigning i forhold til året før.

Cabi har i øvrigt udgivet inspirationskataloget Strategi til samarbejde med virksomhederne, som ud over gode råd til jobcentret også giver en køreplan til, hvordan en strategiplan kan se ud.

Mest Læste

Annonce