Seks sjællandske kommuner inviterer virksomhederne med ind i beslutningerne

Ledelse

26/09/2014 14:09

Jakob Rom Johansen

Jobcentret i Faxe, Greve, Køge, Næstved, Solrød og Stevns indbyder nu erhvervslivet til at være med omkring bordet, når der skal træffes beslutninger om fremtiden for områdets udsatte ledige og sygemeldte.

Ledighed, dårlig trivsel, sygefravær og mangel på arbejdskraft. Det er blandt udfordringerne nu eller på sigt, som seks sjællandske kommuner nu inviterer regionale virksomheder til at være med til at løse. Arbejdet begynder den 2. oktober på en startkonference, som skal udpege de vigtigste regionale udfordringer at sætte ind overfor samt ideer til hvordan.

En sjælden chance for virksomhederne

På startkonferencen deltager seks jobcentre sjællandske jobcentre på tværs af kommunegrænser. Og det er vigtigt, at de alle sammen er med, hvis løsningerne skal gøre nogen forskel i virkeligheden:

”Arbejdsmarkedet kender ikke kommunegrænser, og det er vigtigt, at vi i kommunerne bliver så gode som overhovedet muligt til at samarbejde med hinanden”, mener Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe. Han fortsætter:

”Endnu mere vigtigt er det, at virksomhederne tager mod den udstrakte hånd, for uden dem kommer vi ingen vegne. Det her er en sjælden chance for dem for at give kommunerne ren besked, tage ansvar for lokalsamfundet og få indflydelse på, hvordan vi bruger de kommunale skattekroner til at hjælpe ledige.”

One-size-fits-all dur ikke

Det nationale videncenter Cabi, der sammen med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) står bag initiativet, har set på, hvad der skal til for at knække koden til at løse svære udfordringer på arbejdsmarkedet rundt om i landet:

”Vi hører ofte fra virksomhederne, at der er plads til forbedring i samarbejdet med jobcentret, og da virksomheder typisk har nok at gøre med at passe forretningen, orker de ikke altid at rende til møder med kommunen. Men der er eksempler på vellykket samarbejdet, hvor man hurtigt kommer ud over møderne og går til sagen. Og det er ifølge Cabis erfaring typisk i de tilfælde, at det lykkes at fastholde sygemeldte i job eller få udsatte ud i virksomhederne,” forklarer seniorkonsulent Peter Frederiksen fra Cabi.

Det er i virksomhederne, at jobbene er, og dermed sidder virksomhederne med nøglen til at få samarbejde op at stå, som flytter noget, understreger Peter Frederiksen. Samtidig skal samarbejdet være regionalt eller lokalt forankret, for arbejdsmarkedet er ikke ens over hele landet, og one-size-fits-all-løsninger dur ikke, siger han:

”Virksomheder har forskellige behov, og jobcentrene har brug for virksomhedernes hjælp til at udvikle og tilbyde den bedst mulige service. Pointen er, at det skal foregå lokalt eller regionalt i øjenhøjde, og derfor handler det her initiativ også om at samles regionalt om egne løsninger på de udfordringer, som findes lige netop her,” fortæller Peter Frederiksen.

Indtil videre er det planen, at initiativet, der også går under navnet ’Fra Vision til Virkelighed’, skal rulles ud frem til udgangen af 2015 i 17 kommuner i Nordsjælland, Sydsjælland og Østjylland.

Fakta

Det nationale videncenter Cabi, som hører under Beskæftigelsesministeriet, står sammen med Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) bag initiativet. Under overskriften ’Fra Vision til Virkelighed’ udspiller initiativet sig frem til udgangen af 2015 over hele landet i tre regionale klynger af virksomheder og jobcentre.

Formålet er, at virksomheder og jobcentre sammen finder og udfører konkrete løsninger inden for:

  • Fastholdelse af medarbejdere i risiko for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller andre problemstillinger
  • Samarbejde om at gøre udsatte unge og ufaglærte voksne klar at gennemføre en uddannelse og forbedre chancerne for job
  • Inklusion af udsatte ledige i virksomheder på midlertidige ordninger eller i ordinært arbejde.

Følgende kommuner deltager i initiativet: Randers, Norddjurs, Syddjurs og Mariagerfjord (Østjylland), Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Halsnæs og Rudersdal (Nordsjælland) og Køge, Stevns, Faxe, Greve, Solrød, Næstved (Sydsjælland).

 

Beskæftigelsesministeriet støtter initiativet og følger det tæt.

Kontaktoplysninger

Mest Læste

Annonce