Undersøgelse: Stram kurs betød færre på førtidspension

Velfærd

14/06/2013 09:36

Jakob Rom Johansen

Allerede inden reformen af førtidspension trådte i kraft, faldt antallet af nytilkendte førtidspensioner markant. Det skyldes bl.a. et større fokus på borgerens muligheder og en skærpet linje i pensionsrådene, viser en undersøgelse fra Cabi. Antallet af nytilkendelser af førtidspension faldt på et år med knap 1.200 personer, eller hvad der svarer til 28 procent. Det viser en undersøgelse, hvor Cabi har set på tal fra Ankestyrelsen.

Af Ankelstyrelsens tal fremgår det, at antallet af nytilkendelser af førtidspension i andet kvartal 2012 var på 2.979, hvor det på samme tidspunkt året før var på 4.160.

Cabi har gennemført interview i fem kommuner for at belyse de nærmere grunde til, hvorfor færre får førtidspension.

Kommuner forklarer, at faldet skyldes en generel ændret opmærksomhed på og bevidsthed om, hvordan lovgivningen skal tolkes og udmøntes i praksis.

”Kommunerne har skærpet opmærksomheden på, at alle muligheder skal være prøvet af, og at der skal være tale om en varigt nedsat arbejdsevne, før man indstiller til og tilkender førtidspension,” siger seniorkonsulent hos Cabi, Kim Madsen, som har stået for undersøgelsen til Cabis nyhedsbrev.

Undersøgelsen kan bruges af kommuner som inspiration til at se på deres egen praksis.

Tværfagligt samarbejde og mere afprøvning

De interviewede kommuner har haft et øget politisk fokus på området og bl.a. benyttet sig af praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen. Kommunerne har skærpet fokus på dokumentationen af borgerens arbejdsevne. Den skal bygge på faktiske arbejdsprøvninger, der også gerne må ligge uden for borgernes egentlige fagområde.

”Hvis man eksempelvis prøver en håndværker med fysiske lidelser af inden for håndværksfag, kan man næsten forestille sig resultatet. Men hvis man prøver vedkommende af på områder, som peger et andet sted hen – og hvor der kompenseres for vedkommendes fysiske lidelser – vil man måske kunne se en større arbejdsevne,” siger Kasper Kyed, arbejdsmarkedschef i Holbæk Kommune, i undersøgelsen.

Ikke forskud på reform

Cabi har også undersøgt, om kommunerne har taget forskud på den førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar i år, hvor personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal have adgang til førtidspension. Men det lader ikke til at være tilfældet.

”Andelen af unge mellem 15 og 39 år, som blev tilkendt førtidspension, er faktisk vokset en lille smule, hvis man ser på andet kvartal 2012 og sammenligner med samme periode året før. Så der er ikke noget, der tyder på, at kommunerne har taget forskud på reformen, når det kommer til gruppen under 40 år. Det er over for alle aldersgrupper, at der er blevet strammet op,” siger Kim Madsen.

Langt de fleste får tilkendt førtidspension af psykiske årsager, som tegner sig for 49 procent af nytilkendelserne, efterfulgt af sygdomme i bevægeapparatet, som står for 18 procent af nytilkendelserne i andet kvartal 2012.

Læs mere i Cabis nyhedsbrev.
 

Mest Læste

Annonce