Ledelseskommissionens fokus på driftsledelse er godt nyt for innovation

Ledelse

18/04/2017 11:15

Paul Sauer

Det er godt nyt for borgerne og virksomhederne, at Ledelseskommissionen har fokus på driftsledelse i den offentlige sektor. Fokus på sikker drift er nemlig en central forudsætning for at skabe højere kvalitet og effektivitet gennem innovation.

Når Ledelseskommissionen giver sit bud på, hvordan driftsledelsen i den offentlige sektor bliver bedre, kan det få stor betydning for innovation og fornyelse i den offentlige sektor.

Det siger analysechef i Center for Offentlig Innovation, Ole Bech Lykkebo:

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Ledelseskommissionens fokus på driftsledelse kan forhåbentlig også give et godt afsæt for at arbejde mere innovativt og udviklingsorienteret, For det overraskende er, at drift og udvikling oftere er venner end uvenner. Det er en ulykke at opfatte det som to forskellige ting, der er afskåret fra hinanden eller endda hinandens modsætninger. De er snarere hinandens forudsætning,” siger Ole Bech Lykkebo, analysechef i Center for Offentlig Innovation.

Ledelseskommissionen er en del af den Sammenhængsreform, som Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde(V) præsenterede tirsdag d. 4. april sammen med Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll(L) og Erhvervsminister Brian Mikkelsen(K).

Afsættet for COI's forhåbninger er Innovationsbarometeret, der er verdens første statistik om offentlig innovation. Statistikken viser, at i 51 procent af de offentlige innovationer fremmer fokus på sikker drift arbejdet med innovation.

I 21 procent af tilfældende kan fokus på sikker drift derimod virke hæmmende i nogen eller høj grad, som det kan ses i nedenstående figur.

Sophie Løhde: Ledere skal give rum for faglighed

Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde har nedsat en Ledelseskommission, der har til opgave at forbedre ledelsen i den offentlige sektor.

Vi har rigtig mange dygtige og engagerede ledere i den offentlige sektor. Dem vil vi gerne have flere af, for bedre ledelse giver ganske enkelt bedre velfærd. Vi har brug for ledere, der skaber rum for fagligheden, sætter fokus på kerneopgaven og skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor,” siger Sophie Løhde.

Kommunaldirektør: Fokus på driftsledelse giver rigtig god mening

Ledelseskommissionens arbejde skal munde ud i konkrete anbefalinger til, hvordan man fremmer god ledelse og gode vilkår for ledelse i den offentlige sektor.

Det giver god mening, at Ledelseskommissionens fokus er på driftsledelsen. Det mener kommunaldirektør i Kerteminde Kommune, Tim Jeppesen: 

Det er lederne i driften, der for alvor har kompetencerne og ansvaret til at omsætte direktørernes strategier til forandringer for borgerne. Derfor giver det god mening at den væsentligste kompetenceudvikling er i driften, netop fordi, at lederne i driften er helt centrale for at skabe værdi og forandringer. Det er jo dem, der skal omsætte strategien, så den får reel værdi. Og der er det lederne i driften, der har ansvar og kompetencerne til at omsætte strategi til forandringer,” siger Tim Jeppesen.

Frontmedarbejdere afgørende for innovationer

Innovationsbarometeret viser også, at medarbejderne er med til at igangsætte eller fremme 86 procent af de offentlige innovationer.

Dermed er sosu-assistenter, pædagoger, sagsbehandlere og andre offentligt ansatte, der arbejder i driften centrale for at der udvikles nye ideer i den offentlige sektor.

Medarbejderne spiller en nøglerolle, fordi de møder borgerne og virksomhederne. Deres førstehåndsviden om kerneopgaven er vigtig både når der skal peges på de vigtigste problemer og findes ideer til løsninger. Samtidig er frontmedarbejdernes medvirken nødvendig for at kunne afprøve og justere, hvordan en ny ide bedst omsættes i praksis til gavn for borgerne. Det kan for eksempel være sygeplejersken, der finder på en transportabel kemopumpe til kræftpatienter. Eller det kan være ingeniøren, der finder en løsning til at skåne kommunale kloaker på en økonomisk bæredygtig måde,” siger Ole Bech Lykkebo.

Og det betyder, at nye ideer også bliver nemmere at implementeret, når medarbejderne har brugt deres viden til at forbedre løsninger, som kommer borgerne til gavn, forklarer Ole Bech Lykkebo:

Nye løsninger, der er udtænkt i en afkoblet udviklingsafdeling, er meget svære at implementere, gennemføre og få i drift på en måde, der skaber værdi. De bedste eksempler på succesfulde offentlige innovationsenheder finder vi derfor de steder, hvor fagforvaltningernes medarbejdere i en periode arbejder i eller med udviklingsenheden. Eller omvendt.

Du kan læse mere om, hvilken rolle medarbejdere spiller i offentlig innovation her.

Mest Læste

Annonce