Omlagt inklusionsindsats leverer stabilitet og besparelser

Velfærd

14/06/2016 10:36

Paul Sauer

Ved at erstatte et centralt korps af støttepædagoger med efteruddannelse og en mere sammenhængende og lokalt forankret indsats har Gentofte Kommune både sparet penge og forbedret indsatsen over for børn, der oplever problemer i daginstitutionerne.

Dette er et eksempel fra COI's udgivelse 'Når værdien er i kroner - ti innovationer med økonomisk gevinst'.

Før

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Når et barn i kommunens institutioner blev visiteret til ekstra støtte, faldt den enten i form af en pose penge til pædagogtimer eller en periode, hvor en medarbejder fra kommunens centrale korps af støttepædagoger tilbragte tid med barnet.

Nu

Støttepædagogkorpset er omorganiseret, så en mindre gruppe støttepædagoger nu er tilknyttet særlige institutioner med plads til børn med fysisk eller psykisk handikap. Er der faglige udfordringer på en af de almindelige institutioner, besøger en af støttepædagogerne stuen for at udvikle en ny praksis sammen med de lokale pædagoger. 300 pædagoger er sideløbende blevet efteruddannet i social inklusion for at støtte op om indsatsen, der nu fokuserer på at få gruppen til at fungere i stedet for at være knyttet til det enkelte barn. Den nye model er billigere for kommunen og sikrer en mere sammenhængende og kontinuerlig indsats for børn i udsatte positioner, som hjælpes til at indgå i fællesskaber med andre. Efteruddannelsen af pædagogerne er finansieret med de generelt afsatte midler til efteruddannelse.

Flere fordele

Gentofte Kommune sparer årligt 3 mio. kr. efter at have erstattet et centralt korps af støttepædagoger med decentralt forankrede medarbejdere og efteruddannelse af pædagoger lokalt på institutionerne

Alle med et centralt støttepædagogkorps kan principielt få glæde af en omlægning i stil med Gentoftes, hvis de er parate til at gennemføre en grundig forandringsproces.

Børnene oplever i mindre grad at være årsag til ”problemer” og hjælpes til at indgå i fællesskaber med de andre børn, og pædagogerne oplever at levere en bedre kvalitet.

Til tider finder vi columbusægget

I en tid, hvor kravene vokser, og budgetterne krymper, udviser mange offentlige arbejdspladser stor opfindsomhed og vilje til at finde nye veje. Mange leder efter columbusægget, hvor en effektivisering kan gennemføres med kvaliteten i behold. Og nogle finder det.

På Center for Offentlig Innovations rejse rundt i det offentlige innovationslandskab oplever vi stor efterspørgsel efter ’de andres’ løsninger: Hvor er de nye services, produkter og organisationsformer med økonomisk gevinst, som vi kan overtage?

Vi har samlet ti gode eksempler i en digital udgivelse, som du kan hente lige her: Når værdien er i kroner - ti innovationer med økonomisk gevinst

Mest Læste

Annonce