Politikere spiller nøglerolle i offentlig innovation

Velfærd

17/11/2017

Paul Sauer

Når ansatte i kommuner og regioner gør tingene på nye måder, er det ofte lokale politikere, der sætter udviklingen i gang. Det viser Center for Offentlig Innovations nye Innovationsbarometer.

Når danskerne d. 21. november sætter deres kryds til kommunal- og regionsvalget, kan det gøre en forskel for fornyelsen af den offentlige sektor. Det viser den nye innovationsstatistik fra Center for Offentlig Innovation og Danmarks Statistik.

Læs mere fra COI

Center for Offentlig Innovation deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra COI lige her.

Vil du også præge den offentlige debat, så bliv redaktør for eget indhold så kontakt os.

Når danskerne d. 21. november sætter deres kryds til kommunal- og regionsvalget, kan det gøre en forskel for fornyelsen af den offentlige sektor. Det viser den nye innovationsstatistik fra Center for Offentlig Innovation og Danmarks Statistik.

Det er godt nyt for demokratiet, at de lokale politikere gør en forskel, når de tør løse problemer og finde svar på nye måder. Det kan for eksempel være ved at inddrage borgerne i udvalg eller processer,” siger analysechef hos Center for Offentlig Innovation, Ole Bech Lykkebo.   Læs: Ny analyse om politikerens rolle fra Innovationsbarometeret

I 63 % af innovationerne spiller politikerne en positiv rolle. I andre tilfælde oplever arbejdspladserne dog, at politiske beslutninger hæmmer innovationen. Enten lokalt (8 %) eller pga. lovgivning (14 %).

Politikere i Hedensted og København sætter gang i innovation

Eksemplerne på, at politikere kan være med til at drive processer er mange. I Hedensted besluttede borgmester Kirsten Terkilsen (V) sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job.

Vi satte os sammen på tværs af fagområderne og politiske udvalg. Lige fra skole-, daginstitution- og til beskæftigelsesområdet. Det handlede om at skabe helhed og det tværfaglige samarbejde, som kunne bringe vores flygtninge videre og ud af passiv forsørgelse. Vi måtte erkende, at hvis vi fortsat parkerede dem på skolebænken for at lære dansk, skete der for lidt, og de blev i nogen grad passiviseret. Gennem det tværfaglige samarbejde og gennem et fantastisk godt samarbejde med lokale virksomheder, er det lykkedes at markant flere i gang,” siger Kirsten Terkilsen.

Læs: Hedensteds politikere satte ind for at få flygtninge i uddannelse og job

Gennem en ny form for tværfagligt samarbejde mellem politikerne og embedsmændene samt ved samarbejde med lokale virksomheder, er det lykkedes at få 82 % af flygtningene i en form for beskæftigelse eller uddannelse. Heraf er 38 % i ordinære beskæftigelse Det er markant flere end tidligere.

De Politiske Innovatører

Artikelserien “De Politiske Innovatører” er udgivet af Center for Offentlig Innovation i samarbejde med DenOffentlige.Formålet er at sætte fokus på de folkevalgtes rolle i fornyelsen af den offentlige sektor.Er du folkevalgt politiker eller offentligt ansat et sted, hvor I eksperimenterer med politikernes rolle i den offentlige innovation, så skriv om jeres eksempel til Ole Bech Lykkebo fra Center for Offentlig Innovation.

I Københavns Kommune har socialborgmester Jesper Christensen været drivende kraft i at igangsætte, at Københavns Kommune har fået Husets for Psykisk Sundhed, som er et tilbud, der både går på tværs af beskæftigelses- og socialforvaltningen og er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Ideen fik han fra Silkeborg Kommune.

Læs: Medarbejdere spiller nøglerolle i den offentlige sektor

Som socialborgmester har jeg hørt om mange eksempler på, at social- og beskæftigelsesforvaltningen ikke hænger sammen. Fra Silkeborg Kommune havde jeg hørt, at de havde haft stor succes med et hus, som samlede medarbejdere fra begge forvaltninger for at skabe en bedre ramme for psykiske patienter. Så inspirationen kom der fra. Som politiker har min rolle særligt været at få og fremme ideen og skabe et fælles ejerskab i forvaltningerne,” siger Jesper Christensen(S), socialborgmester i Københavns Kommune, der mener, at det kræver noget særligt af politikere, når de står i spidsen for innovation:

Det kræver, at man som politiker både har langsigtede mål og ambitioner, som kan opfyldes og kan give resultater for den korte bane. Dét, at kunne sætte en retning og have tålmodighed og vedholdenhed, selv når resultaterne ikke kommer på dag ét, er afgørende.”

Politisk drevne innovationer giver højere borgerinddragelse

Innovationsbarometeret viser også, at når lokale politikere er med til at igangsætte og fremme innovation, så resulterer det ofte i, at borgerne i højere grad bliver involveret. Kvaliteten vinder også.

Læs: Nyt Innovationsbarometer: Fire ud af fem offentlige arbejdspladser er innovative

Det undrer ikke Kristina Krüger Hansen, ph.d. fra Roskilde Universitet, der har skrevet ph.d. om det lokalpolitiske lederskab, og hvordan det kan styrkes:

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Der er en tendens til, at borgerne kræver mere og vil inddrages i de politiske processer. Det forandrer politikerrollen, for politikerne bliver nødt til at tale mere med borgerne end før. Til gengæld er potentialet stort. Borgerne og politikerne får mulighed for at skabe løsninger, som man ikke bare kan tænke sig til fra rådhuset, og som man slet ikke have forestillet sig. Der er dog også en risiko for, at politikerne lytter uden at gøre sig nogen tanker om, hvad de ønsker, skal komme ud af samspillet. Og det skal de, hvis de vil have noget ud af det,” siger Kristina Krüger Hansen, Ph.d., Roskilde Universitet.

OM INNOVATION

·  Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt af andre.

·  Værdien af offentlig innovation kan have flere former: indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.

·  Innovation kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

·  Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført i samarbejde med Danmarks Statistik. 2.363 ledere – fra hver 6. offentlige arbejdsplads – har deltaget. Danmark er det første og hidtil eneste land, der måler innovationen i den offentlige sektor. Inspirationen har været OECD-landenes målinger af innovationen i den private sektor.

Mest Læste

Annonce