Behov for tværfaglig uddannelse i smertebehandling

Velfærd

05/10/2016 12:56

Forskning viser, at behandlingen af mennesker med kroniske smerter skal indrettes som tværfaglig behandling. Manglende viden om smertebehandling er med til at fastholde patienterne i onde cirkler. Det skal ny COK-uddannelse råde bod på.

Undersøgelser har vist, at sundhedsfagligt personale ikke undervises i behandling af kroniske smerter. Generelt er det et problem, at hverken fagfolk eller lægmand ved nok om vedblivende smerter. Det betyder at borgerne ikke altid bliver forstået og ofte behandles, som om deres problem var akutte smerter.

Svært at forklare kroniske smerter
Ofte kan kroniske smertetilstande ikke forklares ud fra hverken røntgenbilleder eller blodprøver og borgerne kan føle sig mistænkeliggjort og misforstået. Der er behov for et øget kendskab til forskellene mellem akutte smerter og kroniske smerter. Mange kroniske smertepatienter er i årevis blevet behandlet for akutte smerter, selvom deres lidelse er en egentlig smertesygdom. Der er behov for, at behandlerne på et langt tidligere tidspunkt identificerer karakteristika der peger i retning af en kronisk smertesygdom.

Rehabilitering af mennesker med kroniske smerter er ofte en udfordring for behandlersystemet, fordi man typisk ikke kan ændre på selve smerten, men alene kan tilbyde at lindre følgetilstande af smerterne eller forbygge at der opstår yderligere komplikationer. For at kunne tilbyde meningsfuld behandling til patienter/borgere med kroniske smerter, skal initiativerne rettes mod at bedre følgetilstande som søvnforstyrrelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær og psyko-sociale følgevirkninger.

Derfor har COK oprettet en ny, tværfaglig uddannelse, der henvender sig til både sygeplejersker, sosu, fysio- og ergoterapeuter og er 'bevidst bredt sammensat for at illustrere, at kun med indgående kendskab til hinandens kompetencer, kan vi hjælpe borgerne med kroniske smerter.

Værktøjskasse i kroniske smerter
Uddannelsen giver dig en værktøjskasse med konkrete redskaber man kan bruge til nogle af de 850.000 voksne danskere der lever med kroniske smerter. Den henvender sig bl.a. til sosu-personale, sygeplejersker i hjemmeplejen samt ældreplejen og sygeplejersker samt andet personale ansat hos praktiserende læger, fysio- og ergoterapeuter, m.fl.

- Målgruppen er bevidst bredt sammensat for at illustrere, at kun med indgående kendskab og tillid til hinandens kompetencer på tværs af sektorer, kan vi hjælpe borgerne med kroniske smerter, lyder det fra COK.

Læge, Phd. Laila Bendix, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital er kursusleder. Uddannelsen finder sted på følgende dage:

3. - 4. april 2017, 24. - 25. april 2017 og 16. maj 2017.

Læs mere om uddannelsen her.

Artiklen har været bragt i Magasinet Pleje.

Mest Læste

Annonce