Bosteder mangler sundhedsfaglige kompetencer

Social

02/11/18 8:00

Det første risikobaserede tilsyn med landets bosteder har ført til påbud for knap hver tredje af de 136 tilsynsbesøg. Det er medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation, som halter.

Styrelsen for Patientsikkerheds har gennemført sit første risikobaserede tilsyn med landets bosteder. 136 tilsynsbesøg er gennemført og knap en tredjedel har fået et påbud. Bostederne mangler kompetencer og redskaber til at håndtere medicin og sikre tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation. 

- Antallet af påbud er relativt højt. Det skyldes især mange medicineringsfejl. Det er selvsagt meget vigtigt, at ledelsen og medarbejderne på et bosted er klar over, hvilke beboere der skal have hvilken medicin og hvorfor – og at bostedet er klar over, hvilke bivirkninger, der kan komme, sådan at bostedet kan kontakte en læge, siger Dorte Lindstrøm Vilstrup, der er chefkonsulent i COK og ansvarlig for sundhedsfaglig kompetenceudvikling.

At medicinhåndtering ikke foregår sikkert, anser COKs chefkonsulent som et udtryk for den måde, bostederne traditionelt har opfatter sig selv på.

Et bosted er også et behandlingssted

- Traditionelt set har bostederne ikke opfattet sig som behandlingssteder i sundhedsfaglig forstand. Ikke desto mindre modtager mange af bostedernes beboere sundhedsfaglig behandling i form af medicin, fysioterapi og psykoterapi. Derfor skal bostederne også følge de sundhedsfaglige regler, siger Dorte Lindstrøm Vilstrup, der har udviklet flere kompetenceforløb med fokus på sundhedsfaglighed i bostederne. 

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Ifølge Dorte Lindstrøm Vilstrup har bostederne brug for at blive klædt bedre på til at forstå, den sundhedsfaglige kontekst de er en del af. Ledelse såvel som medarbejdere mangler de rette kompetencer inden for sundhed/pleje og et kendskab til de sundhedsjuridiske rammer. 

Det risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført siden 2017, viser, at der er en del fejl med, hvordan bostederne håndterer medicin. Medicinlister er ikke ajourført, antallet af tabletter i doseringsæsker svarer ikke til antallet på medicinlisten og der er ofte ikke tilstrækkelig med dokumentation for den lægeordinerede medicin.

Ledelsen har ansvaret

- Det er dem, der har det overordnede ansvar for driften, fx kommunen, regionen eller den private ejer af et bosted, som er ansvarlig for, at den sundhedsfaglige behandling foregår forsvarligt. Det forudsætter, at de nødvendige kompetencer, instrukser og systemer er til rådighed på det enkelte bosted. Der er behov for en mere generel sundhedsfaglig kompetenceudvikling på landets bosteder, og jeg opfordrer de driftsansvarlige til at igangsætte et fælles og systematisk løft af hele området, siger Dorte Lindstrøm Vilstrup.

Det risikobaserede tilsyn med bosteder fortsætter. I de kommende år vil Styrelsen for Patientsikkerhed især have fokus på medicinhåndtering og overgange i patientforløb.

Annonce