COK investerer i nye uddannelser

Uddannelse

09/4/19 12:34

Nick Allentoft

Med et overskud på knap 2 mio. kr. er COKs regnskab afsluttet og godkendt. COKs bestyrelse har valgt at anvende overskuddet på at udvikle nye uddannelsesforløb i samarbejde med landets kommuner.

- Det er med stor glæde, at COK kommer ud af 2018 med et positivt resultat. Det flotte resultat skyldes ikke mindst, at knap 700 kommunalpolitikere deltog i vores introkursus – Kattegat. Desuden har vi haft fokus på at styrke og kvalitetssikre vores signaturydelser, som med et tydeligt, kommunalt ophæng er med til at understøtte, udvikle og forbedre den kommunale kerneydelse, siger COKs direktør Hanne Bak Lumholt.

Fokus på den administrative medarbejder

COK har oplevet vækst på fagspecifikke compliance-kurser inden for forvaltningsområdet, og efterspørgslen på sprogkurser, voksenpædagogik og formidling er ligeledes i vækst.

- Vi ser en vækst på vores kurser målrettet de administrative medarbejdere i kommunerne. Kurserne Den digitalt bevidste medarbejderDigitalisering på arbejdspladsenServicedesign og Nyuddannet akademiker i kommunen bekræfter, at kommunerne efterspørger efteruddannelse på et højt niveau, der er tilpasset kommunernes behov, og som klæder medarbejderne på til fremtidens udfordringer, siger Hanne Bak Lumholt.  

I 2018 har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemført en vurdering af COKs kompetencegivende kommunomuddannelser. Resultatet er meget tilfredsstillende og bekræfter, at COK udbyder en agil akademiuddannelse af høj kvalitet, målrettet de administrative medarbejdere i den offentlige sektor.

Uddannelse for ledere

- Den offentlige lederuddannelse (DOL) har i 2018 oplevet en mærkbar stigning i antallet af både hold og studerende. DOL-uddannelsen er desuden blevet udvidet med to nye moduler, der understøtter kommunernes arbejde med pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, siger Hanne Bak Lumholt.

I forlængelse af drøftelser i COKs Advisory Board om HR og Ledelse og Ledelseskommissionens arbejde har COK med succes gennemført åbne såvel som rekvirerede forløb inden for projekt- og procesledelse, talentudvikling af potentielle ledere og efteruddannelse af nye ledere med under fem års erfaring.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel på rekvirerede forløb, der understøtter specifikke behov og implementering af lokale strategier i de enkelte kommuner. Når KL, kommunerne og COK samarbejder om at udvikle kursusforløb til udvalgte medarbejdere, så er vi klar, siger Hanne Bak Lumholt.

I 2018 er COK blevet medlem af referencegruppen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, og samarbejderne med KL, de kommunale chef- og lederforeninger og COKs Advisory Boards om at udvikle tilbud til kommunale ledere er igennem året blevet yderligere styrket.

Nye tiltag i 2018

COK har allerede et bredt udbud af kurser, der henvender sig til de administrative medarbejdere i sundhedsvæsenet. COK forstærker sit kursusudbud på sundhedsområdet med nye tiltag, der henvender sig til kommunernes arbejde med det nære sundhedsvæsen.

COK har desuden indgået samarbejder med flere styrelser om kursusadministration, konferencer og uddannelsesforløb målrettet kommunale medarbejdere.

Sidst men ikke mindst har COK styrket sin tilstedeværelse i Næstved med nye lokaler. Hermed har COK fået et lokalt læringsmiljø, der understøtter COKs aktiviteter i det Syd- og Midtsjællandske og på Lolland/Falster.