Folkemøde: Dilemmaer i dagtilbud

Ledelse

11/6/18 6:26

Hvad skal der til, for at børn, forældre og medarbejdere oplever god ledelse i vuggestuen og børnehaven? Krav og forventninger til ledelse af dagtilbud. Det diskuterer COK på Folkemødet.

På årets Folkemøde inviterer COK til debat om god ledelse i landets dagtilbud. Med afsæt i Ledelseskommissionens rapport og den nye dagtilbudslov vil vi sammen med dagtilbudsledere, kommunale embedsmænd, politikere og forældre diskutere og nuancere de dilemmaer, krav og forventninger, som nutidens ledere af dagtilbud oplever.  

- I Danmark findes der 4.761 dagtilbud og derudover 9.667 dagplejere. Tilsammen giver det mange tusinde ledere, souschefer og afdelingsledere, hvis opgave er at skabe de bedste vilkår for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det er et konkret eksempel på High Impact ledelse, siger Bent Suhr, der er chefkonsulent i COK og moderator på debatten.

Den 1. juli 2018 træder den nye dagtilbudslov i kraft. Loven vil – sammen med Ledelseskommissionens anbefalinger – markant ændre vilkårene for ledelse af de mange dagtilbud.

- For det første skal lederne finde indholdet i dagtilbudsloven og læringsmålene for de pædagogiske læringsmiljøer meningsfulde. For det andet skal lederne løbende evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. For det tredje skal de styrkede pædagogiske læreplaner give medarbejderne et fagligt råderum. Og for det fjerde skal lederne af dagtilbuddene sikre, at den pædagogiske praksis er baseret på systematiske evalueringer og faglige refleksioner, siger Bent Suhr.

50 års erfaring giver holdbare løsninger

I mere end 50 år – lige siden Den Kommunale Højskole i Grenaa – har COK gennem videndeling og erfaringsudveksling understøttet kommunerne i kompetenceudvikling. 

Derfor hjælper COK også gerne med at oversætte de nye kompetencebehov til praksisnære færdigheder og faglig ledelse hos de mange tusinde ledere af dagtilbud. 

- På Folkemødetser vi frem til en kvalificeret diskussion om krav og forventninger til den moderne leder af et dagtilbud i krydsfeltet mellem hverdag og vision. Vi håber, at Folkemødedebatten vil komme med gode bud på, hvad der skal til, for at børnene, forældrene og de ansatte oplever velfungerende pædagogiske læringsmiljøer og god faglig ledelse i landets mange dagtilbud, siger Bent Suhr.

I forlængelse af Ledelseskommissionens anbefalinger forventer COK at få en betydelig rolle i lederudvikling i forhold til faglig ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). På medarbejderniveauet ser COK sig selv som en naturlig og integreret del af de nye behov for kompetenceudvikling, der opstår i kølvandet på dagtilbudsloven og de skærpede krav til brug af læreplaner. 

Deltagere i debatten

Politiker: Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (F), Aarhus Kommune

Ledelseskommissionen: Skoleleder Birgit Lise Andersen, Strandgårdskolen, Ishøj Kommune

Forælder: Næstformand Einar Gylling Dørup, Forældrenes Landsforening (FOLA) 

Forvaltning: Leder af inklusion og ressource team Kitt Hansen, Bornholms Regionskommune

Dagtilbud: Faglig pædagogisk leder Helle Christoffersen, Klemensker Børnehus, Bornholm.

Kom og hør debatten fredag den 15. juni kl. 16.30-17.15 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Læs mere om COK's andre debatter på Folkemødet her