Folkemødedebat: Samarbejdet i den nye kommunalbestyrelse

Politik

07/6/18 6:51

Hvordan skaber man et godt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse? COK inviterer til debat om det politiske samspil på årets Folkemøde.

I januar 2018 trådte 945 nyvalgte ind i landets kommunalbestyrelser. Det er folkevalgte ildsjæle med ambitioner og visioner for deres kommune og deres virke som kommunalpolitikere – men hvad er det for en virkelighed, de nyvalgte kommunalpolitikere møder? Hvad kan forvaltningen gøre for at forberede de nyvalgte på det politiske arbejde? Hvad er borgmesterens rolle? Hvad kan erfarne kommunalbestyrelsesmedlemmer gøre for at hjælpe de nyvalgte godt på vej, og hvad kan de nyvalgte selv gøre? 

COK inviterer til debat om samarbejdet i de nye kommunalbestyrelser. Kommunaldirektøren, borgmesteren, den erfarne og den nyvalgte kommunalpolitiker giver alle deres bud på, hvad der skal til for at sikre et godt samarbejde i hele valgperioden.

- Vi diskuterer hvilke dyder, værktøjer og kompetencer, der hjælper nyvalgte såvel som erfarne kommunalpolitikere til at få mest muligt ud af valgperioden, siger Claus Damgaard, der er afdelingsleder i COK og ansvarlig for debatten på årets Folkemøde.

50 års erfaring giver holdbare løsninger

I mere end 50 år – lige siden Den Kommunale Højskole i Grenaa – har COK været kommunernes forening og læringspartner.

COKs formål er at understøtte den kommunale videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Det sker gennem kurser, uddannelser, konferencer og temadage.

- COK understøtter kommunerne ved at oversætte nye kompetencebehov til praksisnære færdigheder hos alle personalegrupper i den kommunale sektor. På det politiske område er det derfor af afgørende betydning, at vi vedligeholder relationen til de knap 700 nyvalgte kommunalpolitikere, der deltog i COKs Kattegatkurser tidligere i år, siger Claus Damgaard.

Deltagere i debatten

Ole Bondo Christensen, borgmester (A), Furesø Kommune

Anne Camilla Meyer (A), erfarent kommunalbestyrelsesmedlem, Faxe Kommune

Maike Fiil (V), nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem, Bornholms Regionskommune

Claus Thykjær, kommunaldirektør, Greve Kommune

Kom og deltag i debatten, der finder sted torsdag den 14. juni kl. 15.45-16.30 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2).

Se COK's øvrige debatter på Folkemødet her