Kommende kommunomer: "Vi lærer at sætte borgeren i fokus"

Velfærd

08/12/2016 11:34

Katrine Hjortdahl Jensen og Majken Havtorn har begge fået opgraderet deres kendskab til lovgivningen på beskæftigelsesområdet og lært nye værktøjer inden for kommunikation og konflikthåndtering.

Som studerende på COKs kommunomuddannelse har Katrine Hjortdahl Jensen og Majken Havtorn i efteråret 2016 fulgt modulet Beskæftigelsesområdet - Den borgerrettede indsats. På modulet lærer de studerende om borgerens rettigheder/pligter og værktøjer til, hvordan de som medarbejdere i henholdsvis et jobcenter og ydelseskontor bedre kan inddrage borgerne i sagsbehandlingen.

Sammenhængen mellem lovgivning og sagsbehandling Katrine Hjortdahl Jensen, der arbejder som administrativ medarbejder i Aalborg Kommune, er blevet klogere på lovgivningen og har fået en større forståelse for den sagsbehandling, som hun selv er en del af på beskæftigelsesområdet.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Til dagligt arbejder jeg med økonomi – betaling af hjælpemidler og aktiveringstilbud. Gennem forløbet er jeg blevet klogere på selve lovgivningen. Hvad skal vi som jobcenter gøre? Hvordan lykkes vi med borgeren, men også hvilke rettigheder og pligter borgeren har. Modulet har givet mig en bedre forståelse af hele sagsbehandlingen, hvorfor vi f.eks. bevilliger de ting, som vi gør, fortæller Katrine Hjortdahl Jensen, der i tre år har været ansat i Uddannelseshuset i Aalborg, der henvender sig til unge under 30 år uden uddannelse.

Værktøjer til at tale med borgerne
- Jeg er især glad for de kommunikationsværktøjer, der kan være med  til at skabe en bedre dialog med borgeren. Jeg har lært nogle spørgeteknikker, hvor jeg bedre kan nå ind til borgeren, sådan at borgeren selv hjælper til med at finde en løsning, der passer ham eller hende, forklarer Majken Havtorn, som til dagligt arbejder på Ydelseskontoret i Mariagerfjord Kommune.

I sin daglige kontakt med borgere uden for arbejdsmarkedet har Majken Havtorn allerede oplevet, at spørgeteknikkerne virker.

- Jeg er mest i kontakt med ressourcesvage og socialt udsatte borgere, som ofte har lært at svare det, som de forventer, at jeg og mine kolleger på ydelseskontoret gerne vil høre. Med de nye spørgeteknikker er jeg blevet bedre til at komme ind under overfladen og finde ud af, hvad problemstillingen reelt er. Ledighed er sjældent det egentlige problem, fastslår Majken Havtorn, der efter endt kommunomuddannelse gerne vil læse videre til socialformidler.

Den borgerrettede indsats
De administrative medarbejdere på beskæftigelsesområdet rundt om i landets kommuner bliver mødt med høje krav. Derfor har COK sammensat kommunommodulet Beskæftigelsesområdet - Den borgerrettede indsats.

Modulet har fire omdrejningspunkter – lovgivning, forvaltningsskik, håndtering af borgernes forventninger og samarbejdet med eksterne aktører.

- Borgerinddragelse er nøgleordet i nutidens forvaltning. Det sætter høje krav til dialogen og forventningsafstemningen med den enkelte borger.  Og i samarbejdet med virksomheder og andre eksterne aktører erfarer de kommunale medarbejdere desuden, at service bliver et centralt begreb, forklarer Helle Glenstrup, der er underviser på modulet – mens hun understreger, at modulet også giver de studerende et kendskab til den historiske udvikling og værdierne bag den gældende lovgivning. En lov-opfriskning, der ifølge underviseren altid er på sin plads for medarbejdere på beskæftigelsesområdet.

Læs mere om kommunomuddannelsen og de tre moduler, der er særligt målrettet beskæftigelsesområdet her.

Mest Læste

Annonce