Konference: At være leder i et demokrati i bevægelse

Ledelse

07/03/2017 04:53

Krav om vækst, udvikling og forandring er et grundvilkår i fremtidens kommunale selvstyre. Konferencen Chef i Teknik og Miljø 2017 stiller derfor skarpt på ledelsesopgaven i det moderne demokrati.

I det moderne demokrati er alt til forhandling. Love og regler har status af at være vejledende – åben for fortolkning og interessenters ønsker. Myndighedsrollen ændrer sig også i det moderne demokrati og udfordrer de gældende rammer og relationer i det kommunale selvstyre. I fremtidens kommunale selvstyre er kun én ting givet – kravene om fortsat vækst, udvikling og forandring er et grundvilkår. Konferencen Chef i Teknik og Miljø 2017 har fokus på, hvordan grundvilkåret påvirker lederskabet og kommunal ledelse. 

BRINKMANN: STÅSTEDER
Fordi grundvilkåret ude i landets kommuner er så foranderligt og komplekst, sætter konferencen fokus på mulige ståsteder. Professor Svend Brinkmann giver sine bud på ståsteder i en verden kendetegnet ved forandring. I 2016 modtog Svend Brinkmann Rosenkjærprisen for sin bog Ståsteder. Bogen anviser et alternativ til den evige kredsen om selvets udvikling og giver ti eksistentielle holderpunkter, der kan give menneskers liv mening – holdepunkter som er et mål i sig selv – har en egenværdi. Deltagerne på Chef i Teknik og Miljø 2017 får naturligvis et eksemplar af Ståsteder med hjem.   

STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Lektor fra CBS, Dorthe Pedersen, rammesætter konferencen med sit oplæg om styring og værdiskabelse i et governance-perspektiv. I oplægget kommer Dorthe Pedersen ind på følgende spørgsmål: Hvilket lederskab er nødvendigt for at skabe værdi i den offentlige sektor? Hvilke spændinger og udfordringer skal håndteres nu, hvor borgerne bliver medborgere og selvforvaltere med kommunen som facilitator af processer og netværk? Hvem har ansvar - og hvem har magt? –

Reformkonteksten i Danmark handler om, hvordan vi inden for et reduceret råderum kan sætte fokus på kerneopgaven og skabe mest mulig offentlig værdi for og med borgerne. Det lyder umiddelbart som en god og indlysende ambition, som alle kan være enige i, men det rejser også spørgsmålet om, hvordan vi definerer, dømmer og retfærdiggør, hvad vi mener med offentlig værdi. Min pointe er, at det er spændingsfyldt. Det flerdobler, hvad vi kan forstå ved offentlig forvaltning, og det stiller samtidig krav til et udstrakt og hybridt lederskab, siger Dorthe Pedersen. Det spændingsfyldte og flerdoblede udfolder hun i sit oplæg på konferencen. 

SAMSPIL MELLEM POLITIKER OG ADMINISTRATOR
Det politiske og administrative samspil er også et tema på konferencen. Til det tema er borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune budt ind til at komme med sit bud på det gode samspil. Jørn Pedersen, der også er formand for KLs Teknik- og Miljøudvalg, vil i sit oplæg tage udgangspunkt i det nye kodeks for forvaltningsrådgivning, som KL har udarbejdet. Når demokratiet finder nye former, så forandrer den administrative og politiske organisering sig også helt naturligt.  Netop det emne kommer kommunaldirektør Frank Andersen fra Gentofte Kommune ind på i sit oplæg, hvor nye politiske arbejdsformer og netværksorganisering er to centrale temaer.

DEL DIN VIDEN - DELTAG
Konferencen Chef i Teknik og Miljø 2017 skaber desuden et rum, hvor deltagerne selv kommer på banen. På fire workshops får deltagerne mulighed for at involvere sig. Med hvert sit perspektiv arbejder de fire workshops med aktivisme i lokalsamfundet. Vejle Kommune byder velkommen til Klods Hans, Poeten og Sokrates, som løftestænger for byudvikling.

I Sager, der Samler byder Aarhus ind med et demokratiprojekt om etisk, bæredygtig og demokratisk udvikling, som favner de svage borgergrupper. Foreningen Medborgerne præsenterer eksempler, hvor lokale aktivistiske fællesskaber har været det politiske slagbor for forandring. Sidst men ikke mindst vil COK give et bud på samskabelse.
Ruth Gøjsen, bestyrelsesformand for foreningen Medborgerne, har lovet at udfordre deltagerne ved at vende tingene lidt på hovedet i sin workshop, der handler om inddragelse af borgere.
- Ved at vende blikket og i stedet tale om inddragelse af kommune og politikere frem for borgere, er der mulighed for at skabe et demokratisk overskud – et handlekraftigt civilsamfund. I stedet for en ”mere for mindre” tilgang som følger med besparelser og nedskæringer i det offentlige, kan vi ved at vende blikket og give initiativet tilbage til borgeren og civilsamfundet fremme en ny, anderledes og efter min menig bedre tilgang, hvor kommunen først senere træder ind som aktør, siger Ruth Gøjsen.

ORGANISATIONSUDVIKLING SKABER BEVÆGELSE
Når demokratiet er i bevægelse, så bevæger de kommunale organisationer sig også. På konferencens sidste dag runder vi den kommunale organisation, hvor to oplæg kaster lys over organisationsudvikling og fremtidens kommunale ledere og medarbejdere. I oplægget om organisationsudvikling bliver spotlightet rettet mod narrativer, og hvordan narrativer kan være brækjern i kulturforandring og udvikling af en organisation. Påstanden er, at historier hørt på vandrørene ofte er afgørende for, om en kulturforandring og organisationsudvikling lykkes. Konferencen lukker og slukker med formanden for Kommunaldirektørforeningen, Henrik Kolind. I sit oplæg kommer han ind på, hvad fremtidens tjenere af fællesskabet skal kunne.  

COK glæder sig til to fantastiske dage den 23. og 24. marts 2017 med deltagere fra hele landet. Husk, vi tyvstarter allerede onsdag den 22. marts om aftenen med fælles netværksmiddag. Se information om tilmelding her.

Mest Læste

Annonce