Når kommunale ledere skal lede – men også lytte

Ledelse

17/5/18 5:00

Motiverende samtaler er relevante også for ledere, fordi en stor del af lederskabet netop går ud på at motivere medarbejdere, siger Bente Malig Larsen, der underviser i Den motiverende samtale hos COK.

- En stor del af et lederskab går ud på at skabe motivation blandt medarbejderne. Jeg plejer at sige, at man som leder skal gå forrest ved at gå bagerst. Det betyder, at lederen skal have den faciliterende rolle og være igangsætteren men samtidig også sikre, at medarbejdernes idéer og viden kommer frem. Og det er netop det, lederne får værktøjer til på COKs modul, siger Bente Malig Larsen.

For de kommunale ledere er den motiverende samtale som metode særligt brugbar til at opdage styrker og ressourcer hos deres medarbejdere, som ellers er nemme at overse i en travl og forandringsfyldt hverdag. Især hvis man som leder ikke er god til at lytte til sine medarbejdere:

- På modulet øver og træner vi den motiverende samtale og værktøjerne rigtig meget. Det kan f.eks. være for at blive bedre til at lytte. Forskning peger på, at ledere afbryder deres medarbejdere efter kun 16 sekunder – og så misser man som leder rigtig meget viden om, hvad der egentligt fylder for medarbejderen, og hvad der er brug for i organisationen, fortæller Bente Malig Larsen og fortsætter:

- Men ved at bruge nogle af de tilgange og værktøjer, vi giver dem, bliver lederne bedre til at lytte. Det giver dem meget mere viden om, hvad der rører sig i organisationen og i den praksis, de skal være leder i.

Simpelt, men ikke nemt

COK udbyder som nogle af de eneste et diplommodul om den motiverende samtale i et ledelsesperspektiv. Modulet er en del af Den Offentlige Lederuddannelse, og i undervisningen tager Bente Malig Larsen afsæt i, hvad det er for udfordringer, lederne står overfor ude i deres organisationer, og hvordan de kan løse dem med simpel kommunikation:

- Det er et modul, hvor lederne virkelig nørder med kommunikationen og med, hvordan de skaber forandringer – og også finder ud af, hvor svært det i virkeligheden er. Jeg plejer at sige, at den motiverende samtale er “simple, but not easy”, for når lederne har fået de her enkle og konkrete værktøjer, så bliver udfordringen bagefter at omsætte de værktøjer til deres egen ledelse i praksis, siger Bente Malig Larsen om metoden.

Men det skal måske også gøre lidt ondt, før det kan gøre godt. I en hverdag hvor forandringer ruller indover de kommunale ledere og deres medarbejdere, er simple metoder til god kommunikation essentielle. Ifølge Bente Malig Larsen trænes værktøjerne på modulet så meget, at lederne selv kan flette metoden om den motiverende samtale ind i deres hverdag:

- Der sker hele tiden forandringer i organisationerne, og der er en masse nye tiltag, der skal implementeres i praksis. Det giver en efterspørgsel fra lederne på nogle konkrete værktøjer, så de bedre kan agere i de forandringsprocesser, de står i ude i organisationerne. Modulet giver konkrete værktøjer, og der er fokus på at træne, øve og udfordre disse. På den måde får lederne også reflekteret over deres egen lederrolle og får noget konkret, de kan tage med hjem og implementere i deres ledelsespraksis med det samme.

Den motiverende samtale vinder mere og mere indpas i landets kommuner som et anerkendt værktøj – også til ledere, der gerne vil motivere og bistå deres medarbejdere under forandringer.

Læs mere om COKs Diplommodul i Den motiverende samtale her.