Silokultur bremser socialt arbejde

Velfærd

10/02/2015 15:54

Jes Vitting

Samarbejdet i de kommunale forvaltninger fungerer ikke ordentligt på socialområdet, viser en spørgeundersøgelse blandt ledere og medarbejdere. Silokulturer, tidspres og en uklar rollefordeling betyder, at samarbejdet nedprioriteres i hverdagen.
Når borgeren søger hjælp fra den sociale forvaltning, er det ofte vedkommendes egen opgave at finde rundt i et kommunalt system, der ved første øjekast kan minde om en labyrint. Indsatsen involverer som regel sagsbehandlere fra flere forskellige forvaltninger, og det kræver et koordineret samarbejde, hvis borgeren ikke skal fare vild i processen. 

Men det samarbejde fungerer ikke i praksis, viser en undersøgelse fra COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling. 

  Otte ud af ti ledere – 79 procent – i landets socialforvaltninger mener, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er udfordret. En vurdering, der bakkes op af flertallet af medarbejdere. Det et nedslående, for det strider direkte imod kommunernes ønske om sammenhængende sagsforløb med borgeren i centrum.    Forvaltningernes siloprægede kultur og en uklar rollefordeling står i vejen for det helhedssyn, som ellers burde præge socialområdet. Mange sagsbehandlere sidder med hver deres lovgivning og dermed hver deres forestilling om sagens forløb, lyder analysen fra COK.    ”I praksis bliver kravet om at koordinere kastet tilbage til borgeren. Når sagsbehandlernes viden bliver for specialiseret, risikerer de at glemme at koordinere på tværs af enheder og fagligheder. Og det bliver desværre på bekostning af borgeren. Den indsats, som er tænkt som hjælp og støtte til et bedre liv, kan ende som en kamp mod systemet. Det ligger langt fra intentionen med den sammenhængende indsats”, siger Lene Hausted, chefkonsulent i COK med ansvar for socialområdet.    Lene Hausted vurderer, at rammerne og kompetencerne er til stede for at arbejde på tværs. Det er kulturen, der trænger til at blive ændret. Det kræver et innovativt blik på socialforvaltningens opgaver – og her skal borgeren fylde meget mere, mener hun.    ”Hvis vi skal skabe den bedste helhedsorienterede støtte for borgerne, skal de være omdrejningspunktet i udvikling af løsningerne. Det er stadig meget nyt at invitere borgerne ind i kernen af de kommunale innovationsprocesser – men det er helt afgørende, hvis vi skal sikre en solid og sammenhængende indsats. Vi har simpelthen brug for hverdagens eksperter til at vise kommunerne, hvor man kan gøre tingene bedre. Borgerens ressourcer skal bruges på at forbedre sin egen livssituation, ikke på at finde ud af, hvor og hvordan de får den rette hjælp”, siger Lene Hausted.    Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse i 2014. 100 ledere og 806 medarbejdere deltog i spørgeundersøgelsen, og der er efterfølgende lavet uddybende telefoninterviews. Hele rapporten er tilgængelig på www.cok.dk/analyse-socialområdet.  

Mest Læste

Annonce