Grønt nationalregnskab og grønt BNP

Bæredygtighed

24/09/2013 15:42

Danmarks Statistik

I dag udgiver Danmarks Statistik publikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP – metoder og muligheder.

I dag udgiver Danmarks Statistik publikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP – metoder og muligheder. Bogen sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og på de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.
 
Publikationen inddrager de internationale retningslinjer for grønne nationalregnskaber og beskriver det konkrete arbejde, der er i gang på området i Danmark og andre lande.
 
Af publikationen fremgår bl.a., at et grønt nationalregnskab for Danmark, der dækker de fleste områder knyttet til miljø og naturressourcer, vil omfatte 16 delregnskaber. Heraf udarbejder Danmarks Statistik i øjeblikket delregnskaber knyttet til energi, materialestrømme, udslip til luft og miljørelaterede skatter. Regnskaberne for de tre sidste områder offentliggøres 30. september 2013 i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik under titlen Miljøøkonomisk regnskab.
 
Publikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP – metoder og muligheder kan hentes gratis eller bestilles i en trykt version på Danmarks Statistiks hjemmeside.
 
For yderligere information om publikationen er du velkommen til at kontakte Ole Gravgård Pedersen, tlf. 39 17 34 88, [email protected].

Mest Læste

Annonce