Ny bog: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

Ledelse

16/09/2011 00:00

Simon Beck-Jensen

Den offentlige sektor er mere dynamisk og innovativ end sit rygte. Alligevel er der god grund til at fokusere på, hvordan offentlig innovation kan fremmes. Denne bog viser, hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter.

Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger.

Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres desuden de udfordringer som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogens ambition er at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som en velforankret daglig praksis og et nyt og centralt forskningsområde.

Om forfatterne
Bogen er redigeret af Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati, Roskilde Universitet og Jacob Torfing, professor i politik og institutioner, Roskilde Universitet.

Omtale af bogen:
"Bogens mål er at inspirere og kvalificere den offentlige og akademiske debat om, hvordan man fremmer innovation i den offentlige sektor. Bogen introducerer en række teoretiske perspektiver på innovation med fokus på samarbejde som den primære drivkraft. Desuden analyserer forfatterne de forskellige offentlige og private aktørers potentielle rolle i samarbejdsdrevne innovationsprocesser og præsenterer en stribe empiriske casestudier, som belyser de problemstillinger, der opstår i forbindelse med konkrete innovationsprocesser."
- Pia Lykke, Børsen, 7. oktober 2011

"Samtlige 21 kapitler af de 25 bidragsydere forholder sig eksplicit til begreberne innovation og samarbejdsdrevet innovation og disse begreber er derved dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. (...)Tilsammen tegner kapitlerne et nuanceret og rigt facetteret billede af samarbejdsdrevne innovationsprocesser i og omkring den offentlige sektor i Danmark. Bogen har som eksplicit ambition at bidrage til at sætte en dagsorden for en mere proaktiv innovationsstrategi for den offentlige sektor, og som sådan markerer bogen sig som et relevant og væsentligt indspark i en debat om, hvordan den offentlige sektor kan bidrage til et mere dynamisk og innovativt dansk samfund."
- Morten Balle Hansen, lektor ph.d., Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, Nr. 02/2012 

Køb bogen her

 

Mest Læste

Annonce