VIA hjælper norske biblioteker i gang med samskabelse

Velfærd

04/02/2019 10:00

VIA University College

Toårigt projekt klæder norske ledere og medarbejdere på til samskabelse med borgere og civilsamfundet i det hele taget.

VIA er blevet udvalgt til at kompetenceudvikle ansatte på biblioteker i Norge med kvalifikationer inden for samskabelse – også kaldet co-creation.

Baggrunden er, at VIA her i Danmark er vant til at efteruddanne ledere og medarbejdere – særligt fra kommuner – inden for samskabelse og desuden forsker på området.

Projektet i Norge løber over to år og involverer centrale biblioteker fra fire fylker (svarende til de danske regioner) og fra ni kommunale folkebiblioteker i tre fylker.

Foreløbig har VIA afviklet to seminarer med deltagelse af norske biblioteksledere og biblioteksmedarbejdere. Kurserne har haft fokus på at give deltagerne viden om mulighederne ved samskabelse og på at træne nordmændene professionelt i at arbejde med samskabelse.

Det er VIAs to samskabelseseksperter, Jens Ulrich og Malene Bødker Leerberg fra Ledelse og Vækst, der er lead på projektet.

Samskabelse kan forbedre velfærdsløsninger
“Bibliotekerne i de fire norske fylker Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland ønsker at blive klædt på til bedre at udvikle services og løsninger sammen med lokale borgere og civilsamfundet i det hele taget. Norge har nemlig sat øget fokus på, hvordan det gennem samskabelse med borgere og foreninger er muligt at udvikle samfundet, forbedre fremtidens velfærdsløsninger og opnå større bæredygtighed. I denne proces bliver de lokale biblioteker tænkt ind som et vigtigt omdrejningspunkt for samskabelsesprojekter,” forklarer lektor og samskabelsesekspert Jens Ulrich.

Han mener, at samskabelse kan være til gavn på en bred vifte af områder, hvis de offentligt ansatte bliver rustet med de rette kompetencer til at stå i spidsen for samskabelsesprocesser med borgere.

”Videnskabelige undersøgelser har vist, at der er et link mellem stærke lokalområder og bedre mental sundhed hos borgerne samt stærkere lokalt demokrati. Og netop det at styrke lokalområder er vitalt i Norge, hvor der ofte er lange afstande mellem byerne,” understreger Jens Ulrich.

Konkret er målet med projektet i Norge at ruste bibliotekerne til at tage initiativ til lokale forandringer, som har positiv indflydelse på udviklingen i lokalsamfundene ved at anvende samskabelse. Projekterne vil blive sat i gang hen over det næste års tid.

Erfaring fra træning af mere end 400 offentligt ansatte
Øystein Stabell, der er én af initiativtagerne til og projektleder for kompetenceudviklingen af ansatte på norske biblioteker fremhæver, at VIA vandt udbuddet på grund af sine kompetencer og erfaringer inden for samskabelse.

”For at få succes med samskabelse er vi afhængige af at trække på de bedste konsulenter til at give os de rette kompetencer,” påpeger Øystein Stabell og henviser til, at VIA i Danmark har afviklet kurser i co-creation for mere end 400 medarbejdere, ledere og konsulenter fra den offentlige sektor, ligesom VIA forsker i, hvordan samskabelse kan gøre en forskel.

Herhjemme bliver samskabelse også flittig brugt på biblioteksområdet.

”Biblioteker er en oplagt ramme for samskabelsesprojekter qua deres direkte adgang til civilsamfundet. I det hele taget er samskabelse relevant i de fleste forandringsprocesser – både når der skal ændres i organisationer og lokalsamfund,” betoner Jens Ulrich.

Gode muligheder for videndeling 
Efter de to første succesfulde seancer med de norske biblioteksansatte er Jens Ulrich og Malene Bødker Leerberg overbeviste om, at opkvalificeringen i samskabelse nok skal føre til, at der lokalt i de fire norske fylker Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland bliver udviklet nogle interessante samskabelsesprojekter fremover.

Deltagerne i projektet er nemlig meget optagede af at lære, hvordan de kan få cementeret en ny rolle i lokalsamfundet for bibliotekerne og kan få skabt en positiv udvikling lokalt gennem samskabelse med blandt andet borgere og foreninger.

Det er fylkebiblioteket i Oppland, der har taget initiativ til det norske projekt med kompetenceudvikling i samskabelse. De involverede biblioteksledere og -medarbejdere har på forhånd indgået aftale om at ville bruge 20 procent af deres arbejdstid på samskabelsesprojektet i de næste to år. Altså er der tale om en meget stor indsats fra bibliotekernes side.

Da de kommuner og fylker, der indgår i projektet i Norge, er meget forskellige, hvad angår størrelse, befolkningssammensætning og beliggenhed, ventes projektet at bibringe en høj grad af viden samt videndeling mellem de involverede.

Mest Læste

Annonce