176 nyuddannede kommunomer

De seneste års teknologiske udvikling har vist, at digitaliseringen og automatisering slår mest igennem på den kommunal og regionale administration.. Det kræver administrative medarbejdere med de rigtige kompetencer og løbende kompetenceudvikling.

Digitaliseringen præger fx borgerservice, der ydes på nye måder, administration af løn, kontrolindsatser, skolesekretærernes arbejde med elev- og forældrekommunikation via AULA, byggesagsbehandling og arbejdet med GDPR i alle dele af den kommunale organisation.

I disse dage afholder COK dimissionsfester på vores seks lokationer, hvor vi fejrer, at 176 studerende i efteråret har færdiggjort deres kommunomuddannelse på akademiniveau.  

Deres videre succes på arbejdsmarkedet afhænger af, hvor godt de mestrer at indgå i værdifulde og samskabende relationer og løbende anvender ny teknologi og digitale løsninger.

For COK er det derfor vigtigt, at kommunomuddannelsen – til enhver tid og opgave – klæder de administrative medarbejdere rigtigt på i forhold til nutiden og fremtidens forventninger – også de digitale. 

En velfungerende velfærdsproduktion er umulig uden et veluddannet administrativt niveau. En god idé bliver kun til en god velfærdsløsning, hvis idéen kommer forbi den administrative medarbejders skrivebord, og der kommer styr på forretningsudviklingen, systematik i processerne, samt effektiv og etisk korrekt håndtering af de forskellige værktøjer til økonomistyring, datasikkerhed og kommunikation.

Kommunomuddannelsen er ikke kun en investering i den enkelte administrative medarbejder, men i endnu højere grad en investering i fremtidens kommunale og regionale opgaveløsning.

Vi skal blive bedre til at sætte fokus på og anerkende de administrative medarbejderes kompetencer og huske os selv på, hvor uundværligt det administrative niveau er for den offentlige velfærdsproduktion.

COK ønsker de 176 nyuddannede kommunomer god vind. Vi glæder os over, at I som repræsentanter for de administrative medarbejdere i et stort udsnit af landets kommuner og regioner – og med spritnye kompetencer – er klar til at indhente og behandle data samt benytte digitale løsninger innovativt i den daglige produktion af velfærd. 

God arbejdslyst.

Indlægget har været bragt på danskekommuner.dk

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.