28 nye forsøg i kommunerne får grønt lys af regeringen

Frikommunerne har søgt om at kunne lave 38 nye forsøg. Regeringen imødekommer helt eller delvist 28 forsøg.

Samarbejde om akut sygepleje, færre krav om lægeattester for grupper af ledige og nye midlertidige boliger til unge hjemløse. Det er blot nogle af de ideer, landets otte frikommunenetværk nu vil prøve af.
 
Frikommunerne har søgt om at kunne gennemføre i alt 38 nye forsøg i den anden ansøgningsrunde. Forsøgene spænder bredt – fra sundhedsområdet over boligområdet til folkeskole og beskæftigelse.

Læs mere om frikommuneforsøgene her

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Regeringen har nu sagt helt eller delvist ja til 28 forsøg. Herudover er regeringen positivt stemt over for yderligere fire forsøg. Sammen med frikommunerne skal de fire forsøg beskrives lidt nærmere.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:
”Regeringen vil have den offentlige sektor til at køre længere på literen. Derfor er det godt, at vi nu er klar til at sætte yderligere turbo på forsøg, der gør hverdagen enklere i kommunerne. Ligesom nye biler testkøres, inden de slippes løs på vejene, så giver frikommuneforsøgene os mulighed for at teste nye ideer, inden vi tager stilling til, om de er køreklar. Jeg håber derfor, at Folketingets partier også vil give grønt lys, når de til efteråret skal behandle lovforslaget.”
 
I første ansøgningsrunde, som havde frist den 1. december 2016, sagde regeringen helt eller delvist ja til 18 forsøg. Lovforslaget med forsøgshjemlerne fra første runde er vedtaget i Folketinget og træder i kraft den 1. juli 2017.
 
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:
”Uden kommunernes idérigdom ville der ikke være nogen frikommuneforsøg. Derfor sætter jeg pris på, at frikommunerne igen spiller ind med gode ideer til forbedring af kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor. Nu er det så op til Folketinget at sikre lovgrundlaget for de nye forsøg.”

Under forudsætning af Folketingets opbakning kan forsøgene sættes i gang fra den 1. januar 2018. Der følger yderligere én ansøgningsrunde om konkrete forsøg med frist den 1. november 2017.

 
Oversigt over frikommunernes ansøgninger i anden runde fordelt efter netværk
En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet - Status
 
Psykologbehandling i jobcenterindsatsen - Imødekommes
Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet - Imødekommes
Fritagelse for uddannelsespålæg for en særlig målgruppe - Imødekommes
Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse fra krav om at indhente LÆ265) - Imødekommes
Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse for forelæggelse af visse sager) - Imødekommes delvist
Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse fra krav mht. sundhedskoordinator) - Afvises
Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Mulighed for at gennemføre møder ved fravær) - Afvises
 
Flere billige boliger og fleksible boligløsninger 
Billigt nybyggeri (Dispensation fra bygningsreglementet ved omdannelse af ejendomme til almene boliger) - Imødekommes
Billigt nybyggeri (Fritagelse fra bygningsreglementets krav om affaldsskakter) - Imødekommes
Billigt nybyggeri (Vederlagsfri brug af kommunale grunde til socialt udsatte) - Imødekommes
Inklusionsboliger og deleboliger i ungdomsboliger - Imødekommes delvist
Oprettelse af startboliger og inklusionsboliger på kommunalt initiativ - Imødekommes
Deleboliger for enlige mødre - Imødekommes
Billigt nybyggeri (Mulighed for etablering af nøglefærdigt alment byggeri) - Afklares
Billigt nybyggeri (Reduktion af beboerandelen af ydelsen til realkreditlånet) - Afvises
 
Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde 
Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (Udslusningsboliger, kommunal anvisning til private udlejningsboliger mm.) - Imødekommes delvist
Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (brug af almene boliger samt ældre- og handicapboliger til § 108 tilbud) - Imødekommes delvist
Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (udvidet brug af udslusningsboliger) - Imødekommes delvist
Mere sammenhængende forløb i psykiatrien - Afklares
Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (afhjælpning af manglen på midlertidige botilbud) - Afvises
Bedre overgang fra ung til voksen - Afvises
 
Børn som vores vigtigste ressource 
De kreative fag som driver for øget trivsel og læring - Imødekommes
Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen - Imødekommes
Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering – for børn med multiple funktionsnedsættelser - Imødekommes
Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse - Imødekommes
 
Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde 
Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner - Imødekommes
 
Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder 
Pit-stop (med ro og pleje) for syge borgere på kanten af samfundet - Imødekommes delvist
 
Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren 
Mulighed for at ret og pligt tilbud efter LAB § 92 – 96c stilles i bero - Imødekommes
Mulighed for at krav til indhold og omfang i jobsamtaler efter LAB 16 og 17 samt BAB § 35 og 36 stilles i bero - Imødekommes
Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler for hjerneskadede borgere - Imødekommes
Mulighed for at en rehabiliterende indsats kan fortolkes som aktivering - Imødekommes
Mulighed for at et hjælpemiddel kan bevilges af kommunen, såfremt det vurderes midlertidigt. - Imødekommes
Orienteret opstart af sammenhængende borgerforløb - Imødekommes
Samtykke specificeret på kommunens fagcentre - Imødekommes
Optag på IGU-forløb - Afvises
 
Øget borgerinvolvering og samskabelse 
Udlån af busser - Imødekommes
Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager dagpenge - Afklares
Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager efterløn - Afklares
 
Emneord: Frikommune, Frikommuner, Frikommuneforsøg, Frikommuneforsøg: Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde, Frikommuneforsøg: Børn som vores vigtigste ressource, Frikommuneforsøg: Billige boliger og fleksible boligløsninger, Frikommuneforsøg: En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, Frikommuneforsøg: En plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren, Frikommuneforsøg: Frikommuneforsøg: En plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren, Frikommuneforsøg: Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde, Frikommuneforsøg: Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder, Frikommuneforsøg: Øget borgerinvolvering og samskabelse, 280617, Kvmail2017
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også