Foto: Pressefoto

42 konkrete forslag til regeringens krigskasse

For godt 19 mia. kr. kan Danmark tage vigtige skridt til at investere sig ud af coronakrisen, hvis pengene fra regeringens ”krigskasse” og midler fra EU-genopretningsfond i 2021 lægges sammen. DI er klar med 42 konkrete forslag til, hvordan pengene skal investeres, så Danmark kommer styrket ud af krisen. Det er afgørende, at vi prioriterer grøn vækst, eksport, digitalisering, forskning og infrastruktur, mener DI’s adm. direktør.

Regeringen har med sit forslag til finansloven 2021 foreslået en ”krigskasse” på 9,2 mia. kr., der i 2021 skal få dansk økonomi på ret køl igen i skyggen af coronakrisen. Derudover har Danmark mulighed for at søge om yderligere 9-10 mia. kr. fra EU’s genopretningsfond i 2021-22. Samlet set giver det 19 mia. kr. til genopretning af Danmark. DI har regnet på, hvordan pengene kan investeres med størst samfundsmæssig effekt, hvilket er mundet ud i 42 konkrete forslag, der beløber sig til 15,9 mia. kr.

- Vi skal investere i den fremtid og den velfærd, vi ønsker os – både for os selv, men også for de næste generationer. Vores 42 forslag til krigskassen vil dels hjælpe Danmark ud af krisen nu og her - og samtidig øge vores velstand og forbedre vores klima på længere sigt, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

DI’s 42 konkrete forslag kan iværksættes med det samme inden for finansieringsrammen, og der vil derudover være plads til udgifter til værnemidler og vacciner.

Med forslagskataloget Nye muligheder i en coronatid tager DI hul på ambitionerne i den seneste 2030-plan, der blev lanceret ved DI’s Topmøde i september. Målet er, at bringe Danmark ud af coronakrisen og ind i en grønnere fremtid. At omdanne ord til handling. Det skal vi blandt andet gøre ved at sikre mere effektiv brug af energi og lempe elafgifter i husholdninger og erhverv. Derudover har DI en række forslag til at booste eksporten, fremrykke investeringer i infrastruktur, øget forsknings- og udviklingsfradrag og sætte turbo på digitaliseringen.

- Om lidt tager vi hul på en helt ny politisk sæson, der kommer til at tegne fremtidens Danmark. Den økonomiske spilleplade er noget mindre, end vi har været vant til de senere år, og derfor er det afgørende, at vi bruger krigskassen klogt, så vi skaber flest mulige job og mest mulig fremgang og udvikling for virksomheder og vores samfund som helhed, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den økonomiske genopretning skal iværksættes hurtigst muligt, hvis vi skal undgå at lide for store tab som samfund, understreger DI-direktøren. Selv om de liberale erhverv stort set er genåbnet, er der stadig dele af erhvervslivet, der er ramt af lavere aktivitet. Det gælder blandt andet en række eksportvirksomheder og turisme- og oplevelsesøkonomien.

- En krise er en krise men også en mulighed. Hvis vi skal gribe de nye muligheder, kræver det omstilling, forandring og nytænkning, hvilket vores forslag understøtter, siger Lars Sandahl Sørensen.

I andet kvartal af 2020 faldt Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med 7,4 pct. sammenlignet med første kvartal i år. Det er det største fald siden begyndelsen af 90’erne, hvor de første kvartalsvise opgørelser blev lavet. Hvis vi skal indhente det tabte, så kræver det, at de 19 mia. kr. bliver brugt klogt og doseret for at give mest mulig positiv effekt.

- Det handler simpelthen om, at Danmark, danske virksomheder og arbejdspladser skal så godt igennem coronakrisen som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at krigskassen ikke bare bruges som et afsæt for at øge de offentlige udgifter, men at vi får smæk for skillingen i forhold til, at vi også øger den samlede samfundsøkonomi, sikrer job og skaber et stærkere og grønnere samfund, siger Lars Sandahl Sørensen.

Regeringens krigskasse er et-årig. Men DI vurderer, at der er behov for yderligere investeringer, der rækker længere ud i fremtiden. Investeringer, som er blandt forslagene i kataloget, skal følges op af reformer, der sikrer det økonomiske råderum i fremtiden.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer