Åbent brev fra lokalpolitikere til Folketinget: Gør noget ved Ankestyrelsens praksis

Ankestyrelsens praksis er blevet et problem for kommunernes ordentlige behandling af syge borgere. Gør noget ved det, lyder opfordringen til forligskredsen bag førtidspensionsreformen.

Åbent brev til forligskredsen bag førtidspensionsreformen

Vi er som byrådsmedlemmer og medlemmer af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune bekymrede for den meget stive tolkning af lovgivningen på førtidspensionsområdet, der finder sted i Ankestyrelsen. Fortolkningerne betyder, at alvorligt syge borgere skal gennemføre et eller flere unødvendige ressourceforløb som ren og skær dokumentation, uden at der er realisme i at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig tilsidesættes lægelige oplysninger og dokumentation, der foreligger fra tidligere forløb. I bedste fald er det uden mening for borgerne og i enkelte tilfælde kan det være skadeligt for borgerens helbred.


Enige i sigtet med reformen
Vi er fuldstændig enige i sigtet med reformen om, at vi ikke skal opgive nogen på forhånd eller parkere mennesker på en permanent ydelse, hvis der er en reel udviklingsmulighed. Aalborg har de seneste 10 år - og altså også før reformen blev vedtaget - haft en lavere andel af befolkningen på førtidspension end landsgennemsnittet. Samtidig har vi haft et lavt antal borgere på andre forsørgelsesydelser. Vi har altså gode erfaringer med få borgerne videre. Aalborg Kommune har siden reformen blev indført nedbragt antallet af tilkendelser markant. I 2010 blev der tilkendt 668 førtidspensioner i Aalborg, svarende til 0,69 % af arbejdsstyrken. I 2014 er dette tal faldet til 243 personer, svarende til 0,25 % af arbejdsstyrken.

Alligevel oplever Aalborg Kommune at få kritik fra Ankestyrelsen for at føre en for lempelig linje med bevillingen af førtidspensioner.

Ressourceforløbene skal bringe borgerne i job eller uddannelse
Præmissen for tilkendelse af førtidspension er, at der som udgangspunkt altid skal have været iværksat et ressourceforløb. I pensionsloven fremgår det, ”at alle relevante indsatser skal være udtømt, herunder ressourceforløb”. Præmissen for at lave en indsatsplan i et ressourceforløb er, at planen skal indeholde et beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Det fremgår dog også, at personer, der er så syge, eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og stadig skal kunne tilkendes førtidspension uanset alder. Tolkningen af disse regler er dog, at man skal være døende eller eksempelvis være udviklingshæmmet for at kunne blive fritaget.


Ankestyrelsens tolkning er hypotetisk
Hvor stramt lovgivningen administreres kan illustreres gennem følgende eksempel: En borger har klaget til Ankestyrelsen over kravet om at skulle deltage i et ressourceforløb. Der er tale om en borger, der har alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Der er tale om en borger, der befinder sig langt fra såvel uddannelse som arbejdsmarked. Der foreligger en speciallæge-erklæring, hvoraf det fremgår, at ”der ikke findes yderligere realistiske behandlingsmuligheder, som kan give varig bedring af tilstanden, men at der muligvis kan opnås livskvalitetsforbedrende effekt af behandling”.

Det interessante her er Ankestyrelsens begrundelse for, at borgeren skal igennem et ressourceforløb. Ankestyrelsen henviser til, at denne borger skal i ressourceforløb med den begrundelse ””at de vurderer, at de anbefalede tiltag vil have betydning for hendes livskvalitet. Det kan ikke udelukkes, at det vil få betydning for hendes arbejdsevne”.

Det illustrerer meget godt, hvor hård linjen er overfor borgerne. I lyset af speciallægeerklæringen må Ankestyrelsens tolkning siges at være rent hypotetisk. Vi kan også være tvivlende overfor, at den pågældende borger vil opleve et ressourceforløb som værdigt og en forbedring af livskvaliteten.

I andre sager oplever vi, at forvaltningen igennem mange år har arbejdet med den pågældende borger, og det er gennem aktivering og forrevalidering dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan udvikles yderligere. Alligevel er kravet, at borgeren skal deltage i et ressourceforløb.

Hvis Ankestyrelsens praksis er rigtig – så skal lovgivningen justeres?
Vi har noteret os, at du som minister har udtalt, at du ikke har adkomst til at foretage bedømmelser af de afgørelser, der træffes af Ankestyrelsen. Det er givetvis rigtigt, at du ikke kan kommentere på enkeltsager. Det har vi fuld forståelse for.

Men! De enkeltsager, som Ankestyrelsen går ind i, lægger jo linjen for, hvordan borgere i lignende situationer bliver behandlet. Derfor er det vigtigt, at du som minister og Folketinget sikrer sig, at denne tolkning lever op til lovens intentioner, og, hvis det er nødvendigt, justerer lovgivningen. Vi har svært ved at se, at det var lovens intention, at ekstremt syge borgere uden en realistisk behandlingsudsigt skal trækkes igennem et ressourceforløb alene for at opfylde et dokumentationskrav.

Regeringen og folketinget skal tage ansvaret på sig
Man har som politiker ansvaret for den lovgivning, som Ankestyrelsen agerer efter – og det uanset om man er minister, eller om man som folketingsmedlem er del af forligskredsen bag førtidspensionsreformen. Man har en pligt til at have en holdning om, hvor vidt den generelle implementering af lovgivningen lever op til sigtet med lovgivningen.

Derfor bliver vi bekymret, når vi i Nordjyske den 21. oktober 2015 kan læse ministeren citeret for at sige, ” Hvis vi kan gøre mere for at dele viden i kommunerne om, hvordan det her kan gøres på en respektfuld måde med gode oplevelser hos borgerne og gode resultater, så stiller jeg meget gerne op til det”.

Lad os gøre det helt klart. Det handler ikke kun om praksis i kommunerne. Hverken ministeren eller forligspartierne bag reformen skal forsøge at gemme sig bag kommunerne. Vi ønsker, at indsatsen skal give mening for borgerne. Det er manglende respekt og fører ikke til nogen resultater at forsøge at udvikle ressourcer ved mennesker, hvor det lægeligt og gennem tidligere indsats er dokumenteret, at det er udsigtsløst. Som lovgivningen praktiseres i øjeblikket, bliver ressourceforløbet for en gruppe meget svage borgere bare en udskydelse førtidspensionen. Det er regeringen og Folketinget, der bærer ansvaret for, at nogle af dette lands svageste borgere bliver parkeret i en usikker venteposition på en i øvrigt lavere ydelse.

Derfor skal regeringen og Folketinget tage ansvaret på sig og sikre, at praksis omkring undtagelser fra ressourceforløb bliver justeret i henhold til det, som var lovens intention - nemlig at hjælpe mennesker videre!

Emneord: Den Lokalpolitiske Tænketank, Aalborg Kommune, Mai-Britt Iversen, Nytår17
Den Lokalpolitiske Tænketank på DenOffentlige.dk Den Lokalpolitiske Tænketank samler 16 politikere fra forskellige partier, kommuner og regioner. Ambitionen er, at tilføre lokaldemokratiet mere nerve, øget opmærksomhed og bidrage til debatten om...
Aktivitet: Artikler: 37 | Events: 1 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.11.15 Leon Werner Elhauge
  Åbent brev fra lokalpolitikkere til folketinget.

  Totalt hykleri - Det ankenævnet dømmer på, er kommunens selvdesignede håndplukkede + opdigtede fordrejende, samt masse producerede spin af løgne, og ulovlige udeladelser af dokumentation, godt hjulpet af en lægekonsulent , der med rette antal cifre på afregningsbeløbet , ommodulerer speciallægers fagligt båndet til virkeligheden korrekte erklæringer og status attester, til fantasifulde usympatiske og vandvids fremmende løsninger, der som vanen tro, ikke er at finde, andet end i det af sagsbehandleren fantasifulde indskrevne notat i ens arbejdsevne-vurdering, der "pludseligt" udgør dokumentations grundlaget for, at ikke alle muligheder er udtømt. ( Håber ikke det er for at være en artig ansat, der gerne vil se godt ud, med sparebrillen på )......... Nu har jeg forsøgt at få - for mig, en troværdig politikker i tale, tilbudt at dokumenterer at lorten lugter i kommunens egne hokuspokus mirakelmager kasse, der ikke kun tages frem og bruges på en enkelt borger, men nærmere grupper af borgere, der her har det til fælles, at de er så uopdragne, ( og desperate ) selv at søge pension, efter afslag på. at sagsbehandleren vil søge den for dem ( håber da ikke, at kommunerne af ren og skær spareliderlighed, ville trække tiden, for at de skulle tvinges med over under ny lovgivning, og her blive en aktiv deltager i ressource cirkusset , blot med det begær, her kaldet refusions statsudløsning som mål ) og det på trods af anbefalinger fra fagpersonale - læger, speciallæger, og i eget tilfælde, en professor. Alle udtaler, at det er kronisk, og kun kan gå ned af bakke, - udtalelser fra fagfolk.... Altså den saglige del af slagsen - når det kommer til ekspertise, ang. udtalelser og prognoser omkring borgerens sygdom - dokumentation hedder det under et, og ikke fantasifulde chikane prøvelser, forfattet af rådgiveren selv - ulovlig dokumentation hedder det under et..... Jeg har forsøgt at gøre opmærksom på det, men det er som om, at jeg ikke kan høres??? - Måske fordi jeg overdøves, af kommunernes korprøve på: VI ER ALLE I SAMME BÅD.

 • 17.11.15 Peter Hansen
  Findes der en snert af dobbeltmoral i hele problematikken

  Det er en kendsgerning, at Ankestyrelsen er øverste myndighed.

  Alle skal følge Ankestyrelsens afgørelser, fortolkninger og Principafgørelser.

  Det er et faktum, at ved de civilretslige domstole, incl Højesteret, taber Ankestyrelsen ofte ved de anlagte sager af ressourcestærke eller fagforeningerne. Yderst bekymrende for retssikkerhedens.

  Det er et faktum, at Ankestyrelsen udsender Principafgørelser, hvor embedsmænd i samarbejde med for mig ukendte læger med et pennestrøg har gjort lumbale operationer, eksempelvis diskusprolapser, risikofrie.

  Principafgørelse 108-13 "Gældende"
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160588

  Helt i strid med både sund fornuft og lægevidenskaben samt utallige undersøgelser dokumenterer.

  Her skulle journalisterne kradse lidt i overfladen og undersøge påstanden om risikofrie lumbale operationer, som Ankestyrelsen tillader kommunerne at tvinge syge mennesker til sådanne operationer, ellers stoppes deres forsørgelsesgrundlag.

  Godt nok stoppet i en forsøgsperiode frem til den 1. juli 2016

  Men hvis ikke Folketinget laver tvang i behandlingen permanent for bestandig, træder især 3 Principafgørelser i kraft igen den 1.juli 2016.

  Tvang i behandlingen.
  http://www.k10.dk/showthread.php?p=334077#post334077

  Fleksjob ned til 9oo sekunder om ugen.
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=30224&highlight=minutter&page=6

  Man kunne påstå at Folketingets politikere ikke er bekendt med disse uhyrligheder.

  Dette er desværre ikke tilfældet.

  Tværtimod går politikere ud i offentligheden og påstår at det ikke var det vi aftalte og at det skal laves om.

  Men der skete ikke rigtig noget når man skrev til disse politikere.

  Så spørgsmålet for mig er, om det ikke passer mange af folketinges politikere ganske godt med den kurs Ankestyrelsen`s embedsmænd og fortolkning af love og Principafgørelser stik imod lægefagkundskaben, har lagt.

  Fordi, de selvsamme politikere har jo ikke grebet, tværtimod. Som de lovede.

  Men skal du forstå, hvor slemt det er, skal du læse alle henviste link og Principafgørelser, især Principafgørelse 108-13 og begrundelserne for at lumbale operationer er blevet risikofrie med et pennestrøg.

  Så kommunalpolitikerne fra Aalborg har ret i det urimelige, at Ankestyrelsen`s fortolkninger angående ressourceforløb til syge mennesker, hvor staten og kommunerne har råderet over borgernes sociale og økonomiske liv, i 5 - 10 - måske 15 år frem er uacceptabelt.

  Retspraksis, domme:
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

  Bekymring over Ankestyrelsens afgørelser
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

  At Ankestyrelsen kan fortsætte med så besynderlige afgørelser, fortolkninger og Principafgørelser samt tabte domme viser muligvis at Folketingets politikere i det stille er godt tilfredse med udviklingen, hvor syge mennesker virkelig bliver presset ud til det yderste.

  Er journalister i øvrigt bevidst om, at medlemmer af Rehabiliteringsteam også sidder i kommunernes Pensionsnævn?

  Man kan ikke påstå at retssikkerheden for de svageste borgere er styrket de sidste år, tværtimod.

  Med venlig hilsen

 • 16.11.15 Claus Jansson
  Når midlerne ikke rækker til at indfri målsætningerne

  Tak til byrådsmedlemmer og medlemmer af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune for et tiltrængt socialpolitisk opråb i debatten om implementeringen af ressourceforløbene.

  Der er mange gode intentioner men få gode takter, og som talsperson for Danmarks Sociale Stemmer kan jeg kun istemme, at der er brug for en justering af loven.

  Vi imødeser med spænding det lovede udspil fra forligskredsen samt ikke mindre et svar fra ministeren på jeres henvendelse.

 • 16.11.15 Lisbeth Hedegaard
  ressourceforløb uden beskæftigelsesmål

  Hvordan kan Ankestyrelsen i min sag mon give kommunen ret i at det er i orden at tildele et ressourceforløb med det i sigte at lede efter et beskæftigelsesmål senere og samtidig bifalde at der ikke er nogen forslag til tiltag for at nå der til? Altså lade borgeren passe sig selv på laveste ydelse i 5 år. Altså er det ikke et krav og det betyder kommunerne har frit spil til at lave deres kassetænkning,

 • 16.11.15 Niels Holst
  det er komplet det samme på børneområdet

  hvornår tager man fat på den varme kartoffel - vi har idag jugend børn ligesom under 2 verdenskrig der fjernes 15000 årligt og ingen gør noget

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også