Ældre medarbejdere er overrepræsenteret, når staten fyrer folk

Hvis du er over 50 år og ansat i staten, så er du blandt dem, der først ryger ud, hvis der er en fyringsrunde på din statslige arbejdsplads. Det viser en opsigtsvækkende opgørelse, som fagforbundet Djøf har foretaget over samtlige af de 1.650 fyringssager, der var blandt deres medlemmer sidste år. Det er en stigning i forhold til 2016, og det er samtidig den gruppe, som har sværest ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Iflølge analysen, der alene omfatter de menige medarbejdere, ikke cheferne, ramte 39 procent af de offentlige fyringssager medlemmer på 50 år eller derover. På trods af at den aldersgruppe kun udgør 22 procent af alle de offentligt ansatte Djøf-medlemmer. 

Tager man de 45-49-årige med i optællingen, er det mere end hver anden statslig fyreseddel, der rammer de erfarne medarbejdere, selv om aldersgruppen fra 45 år og derover kun udgør 34 procent af de offentligt ansatte medlemmer eller rundt regnet hver tredje.

 Til sammenligning så er de yngre medlemmer under 40 år underrepræsenteret i de afskedssager, der har været blandt offentligt ansatte. Ses der på gruppen af offentligt ansatte under 40 år, så er 30% af afskedssagerne blandt denne gruppe, mens de udgør halvdelen af de offentlig ansatte medlemmer. 

Det samme billede ses ikke i den private sektor. Her udgør afskedssagerne blandt medlemmer over 50 år 27%, mens denne gruppe udgør 24% af de privatansatte medlemmer, så i den private sektor er der ikke en klar tendens til, at ældre medarbejdere er overrepræsenteret ved afskedigelser.

Sammenligner man med en tilsvarende undersøgelse fra 2016, er der sket en stigning i antallet af afskedigelsessager blandt offentlige ansatte over 50 år. I 2016 var 35% af de afskediget medlemmer over 50 år, mens de i 2019 udgør 39%.

Til dagbladet Politiken siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, blandt andet:

"Vi ved jo i forvejen, at seniorerne også er den gruppe, der har sværest ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de mister jobbet i moden alder. Og vi ved, at det er særlig svært for seniorer at få et nyt job i staten ... De nye tal viser, at det også er de ældre medarbejdere, der må holde for i store statslige fyringsrunder. Så vi har i dobbelt forstand et problem med statslige arbejdsgivere, der af en eller anden grund har det svært med ældre medarbejdere. Det er helt besynderligt."

Foto: Pxhere

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også