Ældremilliarden går til både pleje og hjælp til selvhjælp

Ansøgningerne til ældremilliarden, som blev vedtaget med finansloven for 2014, er nu i hus. Alle kommuner har søgt, og de har søgt bredt til hele ældreområdet.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har nu modtaget ansøgninger fra alle landets kommuner til den såkaldte ældremilliard, som regeringen, Venstre og de Konservative blev enige om med finanslovaftalen for 2014.

Kommunerne har med denne pulje haft mulighed for at søge penge til de områder, hvor de ser det største behov, og hvor pengene gør mest gavn for den enkelte ældre. En første screening af ansøgningerne viser, at kommunerne har valgt at styrke hele ældreområdet, og det glæder minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen:

"Nu får kommunerne én milliard til et markant løfte af hele ældreplejen. En god ældrepleje handler både om hjælp til selvhjælp og om pleje af høj kvalitet – det er ikke et spørgsmål om enten – eller, men om både – og. Jeg er glad for, at kommunerne satser så bredt, og det bekræfter mig i, at kommunerne er bedst til at vurdere de ældres behov – og derfor skal vi ikke fra centralt hold diktere, hvad pengene skal bruges til."

Ansøgningerne fra landets 98 kommuner viser, at kommunerne prioriterer, at ca. 37 pct. af milliarden går til bedre praktisk hjælp og personlig pleje, ca. 34 pct. til de svageste ældre som eksempelvis er på plejehjem, mens ca. 26 pct. skal gå til en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats og ca. 3 pct. til andre initiativer. Alle kommuner har søgt det fulde beløb, der er reserveret til dem.

"Jeg glæder mig særligt over at se, at kommunerne ser ud til at prioritere at hjælpe de svageste. Rigtig mange kommuner har sat fokus på de svageste ældre, fx ældre på plejehjem. Men det er også godt at se, at mange ser ud til at følge Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger ved bl.a. at søge om penge til at styrke rehabiliteringsindsatsen og en opkvalificering af medarbejderne," siger Manu Sareen.

Ældremilliarden udmøntes til kommunerne den 5. marts 2014. Kommunerne har skullet ansøge om milliarden, der er fordelt efter antallet af ældre over 65 år i hver enkelt kommune, og hvis formål er at give kommunerne mulighed for at løfte kvaliteten af ældreplejen.

Se kommunernes ansøgninger fordelt alfabetisk:

 

Social-, Børne-, og Integrationsministeriet på DenOffentlige.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet er opløst og opgaverne overført til andre ministerier. 
Aktivitet: Artikler: 66 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.