Ældreområdet: Frit valgs-regler med indlejret incitamentsstruktur

Ændrede regler vil gøre leverandørerne til aktive medspillere i at nå de faglige målsætninger

De ændrede regler på frit valgs-området giver kommunalbestyrelsen mulighed for at indlejre en incitamentsstruktur i afregningsmodellem med de private leverandører. Det betyder, at kommunen kan opsættes mål for samspillet og måle indvirkningen på rehabiliteringsindsatser, reduktion af indlæggelser, faldforebyggelse og indførelse af velfærdsteknologiske løsninger.

De ændrede regler kan derfor ses i en effektiviserings- og udviklingskontekst, hvor samspillet mellem kommunale og private kompetencer bringes i spil og kan styrke løsningen af kerneopgaverne på ældreområdet.

I dag er innovation på ældreområdet kun i sjældne tilfælde initieret af private leverandører. Projekter om hverdagsrehabilitering, forebyggelse af indlæggelser, faldforebyggelse, indførelse af velfærdsteknologi og integration mellem pleje og hjemmesygepleje er typisk kommunalt drevne.
De ændrede regler på frit valgs-området vil være et incitament, der kan ændre på dette forhold og gøre leverandørerne til aktive medspillere i at nå de faglige målsætninger.

Stort set alle danske kommuner har igangsat rehabiliteringsindsatser. Formålet er at styrke den enkelte borgers evne til at mestre egen hverdag. At indsatserne nytter afspejles bl.a. i et fald i antallet af visiterede timer. En tendens der står i kontrast til den demografiske stigning i antallet af 65+ årige.

BDO Public på DenOffentlige.dk BDO Public er et selvstændig selskab i BDO-koncernen, der med 1000 medarbejdere og en samlet årlig omsætning på ca. 900 mio. kr. hører til blandt Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomh...
Aktivitet: Artikler: 21 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også