Aftale om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

Regeringen (Socialdemokratiet og De Radikale) har indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, samtidig med, at sagerne kan løses hurtigere og billigere end i dag. Det styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at gennemføre den nødvendige modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem til gavn for både forbrugerne og erhvervslivet. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, indfører mere smidige processer og styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt.”

”Den udvidede klageadgang er en væsentlig styrkelse af forbrugerbeskyttelsen. Samtidig er vi blevet enige om en model, som sik-rer et effektivt forbrugerklagesystem, der er gearet til at håndtere de mange flere klager, som den udvidede klageadgang vil medføre. Jeg synes vi er kommet frem til en rigtig god løsning, som frem-tidssikrer det offentlige forbrugerklagesystem”.

"I de fleste tilfælde vil det nye system betyde, at det kun kommer til at koste forbrugeren 100 kr. at få behandlet sin klage.”

I det nye forbrugerklagesystem er der to faser. En mediationsfase og en fase med egentlig nævnsbehandling. I den første fase betaler forbrugeren 100 kr. og får hjælp fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at finde en løsning, som parterne kan acceptere. Hvis det ikke lykkes, og forbrugeren vælger at gå videre til anden fase i Forbrugerklagenævnet, betales et gebyr på 400 kr., som forbrugeren får tilbage, hvis der indgås forlig eller forbrugeren vinder sagen.

Dette skal ses i lyset af, at klagegenstandenes gennemsnitlige værdi er ca. 7.000 kr. og det koster det offentlige ca. 10.500 kr. i gennemsnit pr. sag at behandle forbrugerklagesager. (Se fakta-ark.)

Med aftalen tilføres der samtidig flere penge til det offentlige forbruger-klagesystem. Der tilføres 2,5 mio. kr. stigende til 5,4 mio. kr. i 2018. 

Læs aftaleteksten

Fakta om det offentlige forbrugerklagesystem

Det nye forbrugerklagesystem
Forbrugeren kan klage over varer og tjenesteydelser inden for ca. 45 nye brancher. For at sikre forbrugeren en smidig og effektiv klagesagsbehandling, inddeles behandlingen af forbrugerklager i to faser, jf. nedenstående oversigt:
 
Fase 1 – Mediation i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Forbrugerbetaling: 100 kr.
 
Fase 2 – Nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet 
Forbrugeren vinder sagen: 0 kr.
Der indgås forlig om sagen: 0 kr.
Forbrugeren taber sagen: 400 kr.
 
Grænserne for hvornår der kan klages over en vare eller tjenesteydelse bliver 1000 kr., dog 650 kr. for tøj og sko. Dette sker i lyset af prisudviklingen, idet de nuværende grænser ikke har været reguleret siden 2004. Virksomheden skal betale et gebyr på 6.000 kr., hvis sagen tabes i Forbrugerklagenævnet, og på 1.000 kr., hvis der indgås forlig i Forbrugerklagenævnet.
 
Forbrugerklagenævnet
Forbrugeren betaler i dag et gebyr på 160 kr. for at klage ved Forbrugerklagenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forbrugeren får medhold eller der indgås forlig. I 2013 fik forbrugerne klagegebyret tilbagebetalt i 69 % af sagerne. Den gennemsnitlige værdi af klagegenstandene er ca. 7.000 kr. De gennemsnitlige omkostninger for det offentlige for forbrugerklagesager er ca. 10.500 kr. pr. sag.
 
Forbrugerklagenævnet behandlede i 2013 2.500 sager - 41 % af sagerne blev afsluttet med et forlig.

 

Emneord: Forbrugerklager, Forbrugerklagesystem
Erhvervs- og Vækstministeriet på DenOffentlige.dk Erhvervs- og Vækstministeriet
Aktivitet: Artikler: 85 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.