Aftale om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

Regeringen (Socialdemokratiet og De Radikale) har indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, samtidig med, at sagerne kan løses hurtigere og billigere end i dag. Det styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at gennemføre den nødvendige modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem til gavn for både forbrugerne og erhvervslivet. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, indfører mere smidige processer og styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt.”

”Den udvidede klageadgang er en væsentlig styrkelse af forbrugerbeskyttelsen. Samtidig er vi blevet enige om en model, som sik-rer et effektivt forbrugerklagesystem, der er gearet til at håndtere de mange flere klager, som den udvidede klageadgang vil medføre. Jeg synes vi er kommet frem til en rigtig god løsning, som frem-tidssikrer det offentlige forbrugerklagesystem”.

"I de fleste tilfælde vil det nye system betyde, at det kun kommer til at koste forbrugeren 100 kr. at få behandlet sin klage.”

I det nye forbrugerklagesystem er der to faser. En mediationsfase og en fase med egentlig nævnsbehandling. I den første fase betaler forbrugeren 100 kr. og får hjælp fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at finde en løsning, som parterne kan acceptere. Hvis det ikke lykkes, og forbrugeren vælger at gå videre til anden fase i Forbrugerklagenævnet, betales et gebyr på 400 kr., som forbrugeren får tilbage, hvis der indgås forlig eller forbrugeren vinder sagen.

Dette skal ses i lyset af, at klagegenstandenes gennemsnitlige værdi er ca. 7.000 kr. og det koster det offentlige ca. 10.500 kr. i gennemsnit pr. sag at behandle forbrugerklagesager. (Se fakta-ark.)

Med aftalen tilføres der samtidig flere penge til det offentlige forbruger-klagesystem. Der tilføres 2,5 mio. kr. stigende til 5,4 mio. kr. i 2018. 

Læs aftaleteksten

Fakta om det offentlige forbrugerklagesystem

Det nye forbrugerklagesystem
Forbrugeren kan klage over varer og tjenesteydelser inden for ca. 45 nye brancher. For at sikre forbrugeren en smidig og effektiv klagesagsbehandling, inddeles behandlingen af forbrugerklager i to faser, jf. nedenstående oversigt:
 
Fase 1 – Mediation i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Forbrugerbetaling: 100 kr.
 
Fase 2 – Nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet 
Forbrugeren vinder sagen: 0 kr.
Der indgås forlig om sagen: 0 kr.
Forbrugeren taber sagen: 400 kr.
 
Grænserne for hvornår der kan klages over en vare eller tjenesteydelse bliver 1000 kr., dog 650 kr. for tøj og sko. Dette sker i lyset af prisudviklingen, idet de nuværende grænser ikke har været reguleret siden 2004. Virksomheden skal betale et gebyr på 6.000 kr., hvis sagen tabes i Forbrugerklagenævnet, og på 1.000 kr., hvis der indgås forlig i Forbrugerklagenævnet.
 
Forbrugerklagenævnet
Forbrugeren betaler i dag et gebyr på 160 kr. for at klage ved Forbrugerklagenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forbrugeren får medhold eller der indgås forlig. I 2013 fik forbrugerne klagegebyret tilbagebetalt i 69 % af sagerne. Den gennemsnitlige værdi af klagegenstandene er ca. 7.000 kr. De gennemsnitlige omkostninger for det offentlige for forbrugerklagesager er ca. 10.500 kr. pr. sag.
 
Forbrugerklagenævnet behandlede i 2013 2.500 sager - 41 % af sagerne blev afsluttet med et forlig.

 

Emneord: Forbrugerklager, Forbrugerklagesystem
Erhvervs- og Vækstministeriet på DenOffentlige.dk Erhvervs- og Vækstministeriet
Aktivitet: Artikler: 84 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.