Dagplejen i forandring – Besparelser med uændret serviceniveau?

Dagplejen er i mange kommuner et skattet alternativ til den mere traditionelle dagpasning i form af vuggestuer og børnehaver. I mange kommuner er man dog udfordret i forhold til at overholde dagplejens budget, samtidig med at pasningsudgifterne pr. passet barn stiger.

BDO’s erfaringer fra området viser, at der flere steder er relativt store styringsmæssige udfordringer i den kommunale dagpleje. Disse styringsmæssige udfordringer medfører ofte en ineffektiv drift af dagplejen med budgetoverskridelser til følge.

Det er BDO’s erfaring, at man flere steder kan effektivisere dagplejen og overholde budgettet uden, at det behøver at gå ud over det oplevede serviceniveau.

Én af nøglerne til en effektivt drevet dagpleje er etablering af en gennemsigtig økonomi for området samt etablering af en hensigtsmæssig ledelsesstruktur og af hensigtsmæssige budgetopfølgningsprocedurer. Et væsentligt element i den henseende kan være udarbejdelsen af valid ledelsesinformation og muligheden for at sammenlige egne nøgletal med andre kommuner, da det kan give ledelsen en mulighed for at sigte efter ”bedste praksis”.

Det er BDO’s klare holdning, at ovenstående er nødvendige forudsætninger for den effektivt drevne dagpleje.

BDO har erfaring med udarbejdelse af tildelingsmodeller til området samt implementering af en hensigtsmæssig organisering på området, herunder etablering af en understøttende ledelsesstruktur.

Hertil har BDO udarbejdet en række centrale nøgletal, der adskiller sig fra den ledelsesinformation, man sædvanligvis styrer efter i kommunerne. Disse nøgletal sikrer valide sammenligninger på tværs af kommuner og udgør dermed en væsentlig del af et solidt beslutningsgrundlag for dagplejens ledelse.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Manager, Rasmus Duus
Telefon 24 29 50 16
Mail: [email protected]
 

Emneord: Dagpleje, Børn, Budget, Ledelse
BDO Public på DenOffentlige.dk BDO Public er et selvstændig selskab i BDO-koncernen, der med 1000 medarbejdere og en samlet årlig omsætning på ca. 900 mio. kr. hører til blandt Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomh...
Aktivitet: Artikler: 21 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også