Professionshøjskoler får svært ved at leve op til krav om videnbasering

Det bliver svært for professionshøjskolerne at leve op til kravet om udviklings- og videnbasering, når knap halvdelen af midlerne forsvinder med udgangen af 2012. Det mener centrale aktører og professionshøjskolerne selv. Men der er også brug for ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag, viser en ny undersøgelse fra AKF.

Professionshøjskolerne, som fx uddanner lærere og sygeplejersker, er forpligtet til at være udviklings- og videnbaserede (FoU). Kravet om at være udviklings- og videnbaserede betyder, at de skal samarbejde med forskningsverdenen og professionerne. Og hele 45 % af professionshøjskolernes FoU er finansieret af globaliseringspuljen, der stopper med udgangen af 2012.

En ny rapport fra AKF undersøger barrierer og muligheder for, at professionshøjskolerne kan leve op til forpligtigelsen om at være udviklings- og videnbaserede. Den konkluderer, at det bliver svært for dem at leve op til kravene uden at få tilført nye midler, og at der samtidig er brug for organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag, der bl.a. inddrager flere undervisere i FoU.

- Uden nye bevillinger, der er stabile over længere tid, ser det på baggrund af de gennemførte interview og analyser af finansiering ud til at være vanskeligt at sikre gennemslagskraft i professionshøjskolernes udviklings- og videnbasering, siger Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder i AKF.

Store forskelle på prioritering og ressourcer
Nogle professionshøjskoler investerer mange ressourcer i udviklings- og videnbasering, men langtfra alle. Én skole bruger således seks gange så meget per studerende på FoU som en anden.  Og den eksterne finansiering er flere gange højere på nogle professionshøjskoler end på andre.

- Der er store forskelle mellem professionshøjskolernes prioritering af udviklings- og videnbasering. Og det peger på behovet for nye tiltag, der kan hæve niveauet særligt blandt de lavest rangerende professionshøjskoler, hvis de skal leve op til kravet om udviklings- og videnbasering, siger Torben Pilegaard Jensen.

Behov for organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer
Undersøgelsen giver følgende fem forslag, der kan styrke professionshøjskolernes evne til at leve op til kravene om udviklings- og videnbasering:

1.Intensiver samarbejdet mellem professionshøjskolerne, forskningsmiljøerne og profession og erhverv.
2.En ledelsesmæssig prioritering af udviklings- og videnbasering, der bl.a. øger undervisernes involvering.
3.Synliggør udviklingsaktiviteter i undervisningen og bring professionernes praksis ind i undervisningen for at motivere de studerende for bacheloropgaver med afsæt i professionen.
4.Skab større klarhed i roller og bedre forståelse mellem professionshøjskolerne og forskningsmiljøerne og dermed gensidig respekt for hinandens faglige og professionelle styrker.
5.Etabler stabile bevillinger, da der ellers er risiko for, at aktiviteterne bliver for spredte uden gennemslagskraft i grunduddannelserne og i efter- og videreuddannelserne.

Undersøgelsen er finansieret af Dansk Magisterforening.


Læs AKF-rapport og sammenfatning

 

Kommentarer
 • 24.04.12
  AKF-Rapport om professionhøjskolernes udviklingsforpligtelse

  Kommentar fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium:

  Professionshøjskolerne ønsker:
  En fast bevilling til forskning og udvikling

  Professionshøjskolerne er nødt til at få tilført nye faste bevillinger, hvis de skal leve op til kravet om udviklings- og videnbasering. Det er en af de centrale konklusioner i en helt ny undersøgelse, som Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder i AKF har gennemført for Dansk Magisterforening.
  ”Som opgørelsen viser, så forsvinder halvdelen af grundlaget for vores udviklingsforpligtelse og videnbasering. Derfor er vores klare melding til de politiske partier ved finanslovs-forhandlingerne, at vi skal have en fast bevilling til forskning og udvikling”, udtaler Erik Knudsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium.
  45% af professionshøjskolernes forskning og udvikling er finansieret af globaliserings-puljen, der stopper med udgangen af 2012. Undersøgelsen viser, at 6 ud af 7 professionshøjskolers udgifter til forskning og udvikling i 2009 var 387 mio. millioner. Globaliseringspuljen var på 6 af de 7 professionshøjskoler i alt 173 millioner kr. i 2009.
  Undersøgelsen konkluderer, at der brug for en stabil basisbevilling til professions-højskolernes udviklingsforpligtelse og videnbasering. I opbygningsfasen har der været store forskelle mellem professionshøjskolernes ressourcer til udviklings- og videnbasering. Med en centralt fastsat basisbevilling kan der fremover sikres et ensartet højt niveau i hele sektoren med klare mål og rammer.
  Undersøgelsen af professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenter-funktion i perioden 2009-2011 omfatter en kortlægning af finansiering på 6 af de 7 professionshøjskoler gennem registerdata fra Danmarks Statistik og komparative studier af Danmark, Holland og Norge.

  Yderligere kommentarer:
  Formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium Erik Knudsen,
  Tlf.: 2960 5988,
  @: [email protected]

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer