Analyse: Lavere færgepriser betyder flere jobs på Bornholm

Det kan betyde mellem 80% og 160% flere fritidsrejsende, en øget turismeomsætning på mellem 1,5 og 3 mia. kr. og mellem 1.000 og 2.000 nye jobs ift. i dag set over den 10-årige kontraktperiode.

Analyser fra Center for Regional- og Turismeforskning og DTU Transport viser, at prisreduktioner på henholdsvis 40% og 60% på færgebilletter for biler til Bornholm medfører en gennemsnitlig vækst i passagerstrømmene på henholdsvis 18% og 26%.


Det kan over hele kontraktperioden på 10 år betyde en stigning i antallet af fritidsrejsende til Bornholm på mellem 80% og 160%. Har de nye gæster samme adfærd som de eksisterende, vil det til gengæld betyde en forøgelse af turismeomsætningen med henholdsvis 1,5 eller 3 mia. kr. set over hele kontraktperioden for færgeudbuddet. Den akkumulerede beskæftigelseseffekt vil være 1.000 eller 2.000 nye jobs på tværs af alle brancher.

Læs også: Mols-Linien vinder Bornholmerrute

Beregningerne viser, at den samfundsøkonomiske effekt kan opveje et eventuelt tab af arbejdspladser pga. skiftet af operatør for færgebetjeningen. Forskellen i de to buds prisreduktion på ca. 7% betyder endvidere en forskel i øget omsætning og samlet beskæftigelse for hele kontraktperioden på henholdsvis ca. 0,4 mia. kr. og 300 jobs.

Disse beregninger omfatter udelukkende fritidsrejsende, ikke pendlere og forretningsrejsende, og tager heller ikke højde for en forventet generel stigning i turismen på Bornholm i de kommende år. Rejseaktiviteten for pendlere og forretningsrejsende påvirkes meget positivt af en prisreduktion, og har derfor også en positiv effekt på den bornholmske samfundsøkonomi. Altså er det sandsynligt, at den samlede effekt vil være endnu større.

Beregningerne er baseret på en analyse, som Center for Regional- og Turismeforskning gennemførte i 2013 sammen med DTU Transport for Transportministeriet, af konsekvenserne af reducerede priser for passagerstrømme til og fra Bornholm. Ved hjælp af DTU Transports Landstrafikmodel og CRT’s lokaløkonomiske model LINE beregnede vi, hvordan prisreduktioner på henholdsvis 20%, 40% og 60% påvirker passagertallene, og derefter hvordan de ændrede passagertal påvirker turismen på Bornholm. 

Læs mere her: 

Emneord: Mols-Linien, Bornholm, Færgerute, Færgepriser, Center for Regional- og Turismeforskning, Lene Feldthus Andersen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også