Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

Når landets kommuner afgør, hvordan de vil bruge de første 500 mio. kr., de får til at indføre minimumsnormeringer i landets dagtilbud, skal de ansætte langt flere pædagogiske assistenter, end de har for vane. Sådan lyder en klar opfordring fra formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen til landets lokalpolitikere.

”Jeg tror, at man mange steder forveksler pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, men mens pædagogmedhjælperne i udgangspunktet er ufaglærte, har de pædagogiske assistenter en solid uddannelse i bagagen som faglærte pædagogiske håndværkere,” understreger Kim Henriksen.

I dag er det kun omtrent 8 procent af de ansatte i de kommunale dagtilbud pædagogiske assistenter. Men andelen bør ikke mindre end firdobles til 35 procent. Samtidig bør andelen af pædagoger fastholdes på omkring 60 procent, mens andelen af pædagogmedhjælpere bør sænkes til fem procent. Formålet med minimumsnormeringer er nemlig ikke alene at skaffe flere hænder, påpeger sektorformanden.

”Målet er også at give institutionerne et fagligt løft. Ved at ansætte nogle af de op mod 700 pædagogiske assistenter, der går ledige nu, og ved at efteruddanne erfarne pædagogmedhjælpere til assistenter, kan vi på rekordtid skabe et historisk stort løft,” siger Kim Henriksen, der henviser til, at pædagogmedhjælpere over 25 år og med to års erfaring kan tage den ellers godt tre år lange uddannelse på bare 42 uger.

En af de kommuner, som er opmærksom på de pædagogiske assistenter som faggruppe, er Lolland Kommune. Her arbejder man strategisk for at få ansat flere pædagogiske assistenter i dagtilbuddene, blandt andet fordi kommunen selv er med til at uddanne de pædagogiske assistenter, fortæller souschef for skole- og dagtilbudsområdet Carsten Frigaard.

”Samtidig oplever vores ledere i dagtilbuddene, at de pædagogiske assistenter er rigtigt dygtige, og at de kommer med et grundlag, som ligger tæt på en pædagog, når de kommer ud i en institution efter endt uddannelse, så vi gør en rigtig stor indsats for at få pædagogiske assistenter ind i vores dagtilbud, siger Carsten Frigaard.

Hver gang kommunen slår en stilling op på dagtilbudsområdet, bliver lederen af institutionen derfor spurgt, om stillingen kan besættes af en pædagogisk assistent.

”Og vi skriver altid, at det både kan være en pædagogmedhjælper og en pædagogisk assistent,” uddyber Carsten Frigaard.

Månedslønnen for en pædagogisk assistent er i gennemsnit kr. 31.079 inklusive pension. Til sammenligning får en pædagog 35.270 kr. og en pædagogmedhjælper 26.924 kr. om måneden. Samlet udmøntes 1,6 mia. kr. til minimumsnormeringer frem mod 2025, hvor ordningen skal være fuldt ud indfaset og sikre højst tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn per voksen i børnehaver og vuggestuer.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også