CBD i landbruget

Annonce

07/11/21 9:22

Redaktionen

Annoncørbetalt indhold

I 2018 blev det muligt for interessenter i landbruget at dyrke cannabis til forskellige formål. Det var en forsøgsordning som i første omgang skulle køre i 4 år frem til 2022.
Sundhedsminister Magnus Heunicke fremsatte 7 oktober 2021 et lovforslag om at forlænge forsøgsordningen yderligere 4 år, frem til 2025, samt at gøre det muligt for landbruget og andre interessenter, at opnå permanent tilladelse.
I denne artikel kan du blive klogere på CBD og reglerne for dyrkning af cannabis i landbruget som de er i dag.

Ønsker du at vide mere om hvordan CBD virker, og om du kan få gavn af CBD så kan du også læse denne vejledning til CBD hos Doc24.

Hvem må dyrke cannabis i Danmark?

Faktisk kan alle privatpersoner, virksomheder, landbrug osv. søge om tilladelse til at dyrke cannabis i Danmark.
Cannabis kan dyrkes til flere forskellige formål:

 • Industrihamp til foder
 • Fibre
 • Frø
 • Vildtafgrøde
 • Til brug i kosmetik
 • Som fødevarer og kosttilskud
 • Medicinsk cannabis

Selvom man ønsker at opnå tilladelse som virksomhed skal ansøgningen stadig laves i et cpr-nr. og altså ikke i virksomhedens Cvr.nr.

Hvordan får man tilladelse til at dyrke cannabis i Danmark?

Det er landbrugsstyrelsen der administrerer tilladelserne til at dyrke cannabis i Danmark, og fører kontrol med ordningen.
Ønsker et landbrug at dyrke medicinsk cannabis, så er det dog hos lægemiddelstyrelsen at ansøgningen skal foregå.
Det er også lægemiddelstyrelsen der skal give tilladelse til at dyrke den såkaldte industrihamp, men her søger man dog direkte hos landbrugs styrelsen. 

Hvor mange dyrker cannabis i Danmark?

Forsøgsordningen med at tillade dyrkningen af medicinsk cannabis i Danmark trådte i kraft i juli 2018, og allerede i 2019 havde 22 virksomheder fået tilladelse til at dyrke produktet.

Der er dog ikke et flertal i landbruget repræsenteret blandt dem der har opnået tilladelse, måske fordi der stadig kun er tale om en forsøgsordning, og det altså endnu ikke vides om dette bliver en fast potentiel mulighed.

Virksomhederne der i 2019 dyrkede hamp, bestod hovedsageligt af nystartede virksomheder der ønskede at være først på markedet, gartnerier og udenlandske producenter der så et snit til at komme ind på det danske marked.
I midten af 2020 lagde tallet på omkring 60 tilladelser

Industrihamp har været dyrket siden 1998

Industrihamp kan dyrkes hvis man får en tilladelse hos landbrugsstyrelsen, denne gælder for en etårig periode.

Industrihamp har et meget lavt indhold af det euforiserende stof THC og bruges hovedsageligt til:

 • Vildtafgrøder
 • Fiberproduktion
 • Frøproduktion
   

Hvert år bliver der ligeledes ført kontrol med de landbrug der har tilladelse til at dyrke industrihamp.

Kontrollen foregår sådan at der afskæres ca. 30 cm. af skuddene på hampplanterne, hvorefter de sendes til et laboratorium der bestemmer om indholdet af THC ligger under grænsen for det lovlige.

3 dyrknings ordninger

Der er altså forskel på, om man ønsker at dyrke industihamp, eller om man ønsker at være en del af dyrknings ordningen der trådte i kraft i 2018. Hvis man ønsker dette, så er der overordnet set 3 ordninger som man kan blive godkendt under.

 • Cannabisbulk - dyrkning og fremstilling af et forarbejdet cannabisprodukt f.eks. ekstrakt tiltænkt videre forarbejdning
 • Cannabisudgangsprodukt - et produkt fremstillet af cannabisbulk
 • Cannabismellemprodukt - et produkt fremstillet af udgangsprodukter hvor der er indeholdt et medfølgende produktark med f.eks. doseringsforslag.
 •  

Et selskab lukker, mens et nyt åbner

En af dem der har været med fra starten i Danmark da det blev lovligt for landbruget at dyrke cannabis er det canadiske Canopy Growth. Men efter flere år med underskud, da det ikke er lykkedes at fremstille et præparat til salg på det danske marked.

Samtidig er det stadig uvist om ordningen bliver udvidet til at gælde i fremtiden. 

Kort tid efter åbnede DannCam Pharma en højteknologisk produktionsfacilitet med det formål at levere cannabis-bulk til et stadigt voksende globalt marked.
Den kommende afgørelse på forslaget om forlængelse af dyrknings ordningerne vil dog få stor betydning for CBD’ens udviklingen indenfor det danske landbrug, og i Danmark generelt.

 

Annonce