Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De tager sig af os, når vi er syge: Nu får de massiv lønstigning

Arbejdsliv

26/02/2024 12:37

J. Bøgen

Der bliver også indført et tillæg ud fra anciennitet!

En ny toårig overenskomst for sundhedspersonale i regionerne er blevet aftalt mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet.

Overenskomsten indeholder udover de allerede aftalte lønstigninger på 6,53 procent en udmøntning af 2 procent i ekstra lønmidler.

Foruden midlerne fra OK-24 rummer aftalen en udmøntning af pengene fra trepartsaftalen. Det betyder både et nyt vagttillæg, højere særydelser og et anciennitetstillæg til sygeplejersker allerede efter fire års ansættelse.

Endelig indeholder trepartsaftalen også midler, der udmøntes til de lavest indplacerede ledende sygeplejersker.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Over 1000 kroners tillæg hver måned

Overenskomsten for Sundhedskartellets medlemmer har overordnet stort fokus på løn, og de enkelte organisationer har forskellige prioriteter i fordelingen af lønmidler og prioritering af højere pension.

De enkelte organisationer og RLTN har haft fokus på, hvordan midlerne bedst anvendes under hensyntagen til de enkelte gruppers særlige løn- og arbejdsforhold.

For sygeplejersker er der især fokuseret på de erfarne sygeplejersker, og der er aftalt et tillæg til sygeplejersker med mere end 10 års anciennitet.

Derudover er der aftalt et årligt løntillæg på ca. 12.400 kr. til den erfarne kliniske sygeplejerske, som gennem erfaring i klinikken har opnået solide og brede sygeplejefaglige kompetencer.

Endvidere er trepartsaftalens anciennitetstillæg implementeret, så der gives et årligt tillæg på ca. 20.000 kr. efter 4 års ansættelse. Tillægget stiger til ca. 23.150 kr. i 2026.

Fakta om ny toårig overenskomst for det regionale sundhedspersonale

  • 6,53 procent i generelle lønstigninger*

  • 2 procent i organisationsmidler til løn prioriteret sammen med de enkelte organisationer

Implementering af dele af trepartsaftalen om rekruttering
  • Der er afsat 500 mio. kr. i 2024, 750 mio. kr. i 2025 og 1 mia. kr. i 2026 til øget honorering af vagtarbejde

  • Særydelsesbetalingen for aften, nat og weekend hæves med 5 procentpoint fra 1. april 2024

  • Vagttillægget er et fast tillæg for de medarbejdere, der har minimum 300 vagttimer uden for dagarbejdstid. Vagttillægget udgør årligt 6.667 kr. fra 1. maj 2024 og 12.252 kr. fra 1. januar 2026.  

  • Midler til vagttillæg omfatter også Social, og sundhedsassistenter, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som ikke indgår i Sundhedskartellet

  • Sundhedskartellet er et forhandlingsfællesskab, der består af otte organisationer, hvis medlemmer arbejder i sundhedsvæsnet.

* fra forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Mest Læste

Annonce