Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny undersøgelse: Kun hver tredje mener, deres leder har kompetencerne til at håndtere stress

Arbejdsliv

10/07/2024 11:45

J. Bøgen

Til gengæld tør vi generelt godt snakke åbent om det på arbejdspladsen.

Stress og et presset arbejdsmiljø er ikke længere det tabu, det var engang.

Alligevel er det kun 3 ud af 10, der kan svare ja til, at deres arbejdsplads har en stresspolitik.

Det viser en ny undersøgelse, som HK har fået lavet hos Epinion.  

"Stress og arbejdspres må aldrig være tabu eller blive gemt væk, så det er positivt, at de fleste svarer, at de oplever det som acceptabelt at tale om stress på jobbet. Problemet er, at det samtidig kun er 35 procent, der er enige i, at deres leder har kompetencerne og redskaberne til at håndtere stress blandt medarbejderne. Det hjælper ikke, at vi kan tale om det, hvis ingen reelt kan tage hånd om de problemer, vi taler om," siger Mads Samsing, næstformand i HK, og fortsætter

"I følge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd koster arbejdsrelateret stress samfundet 55 mia. kr. om året, og det sænker arbejdsudbuddet med 55.600 fuldtidsansatte hvert år. Vi er nødt til at gøre mere end bare tale om det. Vi mener, der blandt andet er brug for mere uddannelse til ledere, og alle virksomheder skal have en stresspolitik, så man er enige om, hvad man skal gøre, og hvem man skal gå til, hvis man bliver syg af sit arbejde. Der skal også gøres mere for, at der er gode muligheder for at vende godt tilbage til arbejdspladsen efter en stress-sygemelding. "

Stress-problem kalder på fælles løsninger 

Undersøgelsen viser, at 34 procent svarer i ”mindre grad” eller ”slet ikke” på spørgsmålet om, om der bliver gjort nok for at forebygge stress på arbejdspladsen.

Samtidig svarer 30 procent af dem, der har angivet, at de har været ramt af stress eller har følt sig stresset, at de er uenige eller helt uenige i, at deres leder ændrede tilstrækkeligt på de arbejdsforhold, der førte til stressen. 

"Stress rammer individuelt, men skal forebygges og håndteres kollektivt. Og det er så omfattende, at vi har at gøre med et problem, der kalder på handling fra både arbejdsgivere og politikere. Derfor ser vi i HK frem til en invitation fra regeringen til efterårets rundbordssamtaler om stress, hvor vi har en række forslag at byde ind med," siger Mads Samsing.  

Epinion-undersøgelse nøgletal

  • Kun 35 procent er enige i udsagnet ”Min nærmeste leder har kompetencerne og redskaberne til at håndtere stress blandt medarbejderne” 

  • 53 procent svarer, at det i ”meget høj grad” eller i ”høj grad” er acceptabelt at snakke om stress og arbejdspres på sin arbejdsplads. Kun 1 procent svarer ”slet ikke” 

  • 34 procent svarer i ”mindre grad” eller ”slet ikke” på spørgsmålet om, om der bliver gjort nok for at forebygge stress på arbejdspladsen. 

  • Kun 3 ud af 10 svarer ja til, at der er en stresspolitik på deres arbejdsplads (De seneste tal fra Arbejdstilsynet fra 2017 viser, at 45 procent af virksomhederne har en stresspolitik)  

  • 30 procent af dem, der har været ramt af stress eller følt sig stressede, er enten uenige eller helt uenige i, at deres leder ændrede tilstrækkeligt på de arbejdsforhold, der førte til stressen.  

  • 40 procent af dem, der har været sygemeldt med stress, svarer nej til, at de havde mulighed for at vende tilbage på nedsat tid. 

Epinionundersøgelsen er foretaget for HK og udarbejdet på baggrund 1.240 interviews i perioden 7.-12.maj 2024 med danskere på 18 år og derover, som er i beskæftigelse.  

Mest Læste

Annonce