Foto: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Foto: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ny analyse: 1 af 4 af disse danskere bliver langtidssygemeldt

Arbejdsliv

19/02/2024 07:39

J. Bøgen

Der er tydelig forskel i forhold til deres kolleger i andre roller.

25,3 procent af lønmodtagerne med hårdt fysisk arbejdsmiljø bliver langvarigt syge.

For lønmodtagere uden fysisk hårdt arbejdsmiljø gælder det 7,6 procent.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Arbejdstilsynet i 2021. Med adgang til registerdata fra Danmarks Statistik har AE kunnet koble undersøgelsen til sygemeldinger.

Året efter at lønmodtagerne besvarede spørgeskemaundersøgelsen, modtog hver fjerde af personerne med hårdt fysisk arbejdsmiljø sygedagpenge i mindst fem uger.

“Det er et voldsomt tal, der viser, at vi har lang vej hjem endnu,” siger Emilie Damm Klarskov, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

“Når mange bliver syge af deres arbejde, er det ikke kun ulykkeligt for den enkelte. Det er også dyrt for samfundet i form af tabte skatteindtægter og udgifter til sygedagpenge,” siger Emilie Damm Klarskov.

Analysen viser også, at særligt faglærte har et hårdt fysisk arbejdsmiljø. 13,5 procent faglærte har et fysisk hårdt arbejdsmiljø. For personer med lange videregående uddannelser gælder det kun 1,7 procent.

“Virksomhederne sukker efter mere faglært arbejdskraft, men det er svært at tiltrække de unge til erhvervsuddannelserne. Politikerne og arbejdsgiverne bør tage alvorligt, hvilket arbejdsmiljø de stiller de unge i udsigt gennem et langt arbejdsliv,” siger Emilie Damm Klarskov.

Læs analysen her

Fakta om analysen og hårdt fysisk arbejdsmiljø

En person defineres som at have hårdt fysisk arbejdsmiljø, når vedkommende både er eksponeret for hårdt fysisk arbejdsmiljø og har symptomer på et hårdt fysisk arbejdsmiljø. For at have et hårdt fysisk arbejdsmiljø, skal en person således falde inden for alle af de fire nedenstående kategorier:

  • Har været begrænset i arbejdet på grund af smerter

  • Føler sig træt efter en typisk arbejdsdag

  • Opfatter arbejdet som fysisk hårdt

  • Er udsat for mindst én eksponering (for eksempel tunge løft) på en typisk arbejdsdag

Analysens hovedkonklusioner

  • Én ud af ti danske lønmodtagere har et hårdt fysisk arbejdsmiljø, men der er stor ulighed på tværs af a-kasser, brancher og uddannelsesniveauer.

  • Faglærte har et hårdt fysisk arbejdsmiljø otte gange oftere end lønmodtagere med en lang videregående uddannelse, og over dobbelt så ofte som personer med korte- og mellemlange videregående uddannelser.

  • Hårdt fysisk arbejdsmiljø forekommer over 60 gange så ofte inden for branchen med hårdest fysisk arbejdsmiljø (Bygge og anlæg) som inden for branchen med mindst hårdt fysisk arbejdsmiljø (Finansiering og forsikring).

  • Hver fjerde lønmodtager med et hårdt fysisk arbejdsmiljø havde langvarigt sygefravær det følgende år. Det er over tre gange så hyppigt, som lønmodtagere der ikke har et hårdt fysisk arbejdsmiljø.

Hårdt fysisk arbejdsmiljø hænger sammen med langvarigt sygefravær

Tabellen viser andelen af lønmodtagere, der modtog sygedagpenge i mindst fem uger af det efterfølgende år, efter de havde medvirket i spørgeskemaundersøgelsen fra Arbejdstilsynet fordelt på hovedbrancher og om de havde et hårdt fysisk arbejdsmiljø eller ej.

Hovedbranche - Ej fysisk hårdt arbejdsmiljø / Fysisk hårdt arbejdsmiljø

Bygge og anlæg - 8,7 procent / 23,1 procent

Ejendomshandel og udlejning - 8,1 procent / 20,5 procent

Erhvervsservice - 7,7 procent / 21,0 procent

Finansiering og forsikring - 4,3 procent / -

Handel og transport mv. - 5,7 procent / 16,2 procent

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed - 6,6 procent / 27,6 procent

Information og kommunikation - 2,9 procent / -

Kultur, fritid og anden service - 6,7 procent / 35,9 procent

Landbrug, skovbrug og fiskeri - 5,2 procent / 14 procent

Offentlig administration, undervisning og sundhed - 9,9 procent / 31,8 procent

Gennemsnit - 7,6 procent / 25,3 procent

Kilde: AE på baggrund af NOA-L 2021 og Danmarks Statistik

Stor ulighed i fysisk arbejdsmiljø på tværs uddannelsesgruppe

Tabellen viser andelen af lønmodtagere, som har et fysisk hårdt arbejdsmiljø fordelt på uddannelsesniveau.

Uddannelsesgruppe - Andel med fysisk hårdt arbejdsmiljø

Lang videregående - 1,7 procent

Kort videregående - 5,2 procent

Mellemlang videregående - 5,6 procent

Grundskole - 12,9 procent

Erhvervsuddannelse - 13,5 procent

Gennemsnit - 8,7 procent

Kilde: AE på baggrund af NOA-L 2021 og Danmarks Statistik

Læs analysen her

Mest Læste

Annonce