Arkæologer undersøger Femern-byggepladsen

Femern A/S og Museum Lolland-Falster inviterer til Åben Udgravning den 30. juli for at markere opstarten af de arkæologiske forundersøgelser til Femern-projektet.

Femern-forbindelsen er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og den kommende byggeplads ved Rødbyhavn, hvor tunnelen skal støbes, bliver Nordeuropas største byggeplads.

Den over 150 hektar store byggeplads vil rumme en tunnel-elementfabrik, en arbejdshavn, materialepladser, og boliger til omkring 3.000 tunnel-arbejdere.

Før de store maskiner og tusindvis af tunnelarbejdere kan rykke ind, skal byggepladsen undersøges af arkæologer, så eventuelle oldtidsfund i undergrunden ikke forsinker byggeriet.

”I den kommende tid gør vi klar til anlægsfasen, og de arkæologiske undersøgelser er en vigtig del af forberedelserne. I den kommende tid bygger vi også adgangsveje, cykelstier og rørledninger, så alt er klar, når entreprenørerne rykker ind”, siger Christian Henriksen, myndighedschef i Femern A/S.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Det er Museum Lolland-Falster, der står for Femern-undersøgelserne, som er den stør-ste sammenhængende arkæologiske opgave i Danmarkshistorien.

Tidligere undersøgelser har vist, at kyststrækningen har været et centrum for udveksling og bosættelse i tusinder af år.

Byggeriet af Femern-forbindelsen giver os arkæologer helt unikke muligheder for at un-dersøge et meget stort og sammenhængende område. Tidligere udgravninger i området har givet mange enestående fund som har vakt opsigt over hele verden samt hel ny viden om stenalderen, så vi glæder os til at komme i gang”, siger projektleder Bjørnar Måge.

Åbne udgravninger
Hos Museum Lolland-Falster starter formidlingen af de arkæologiske fund allerede mens, de stadig er i jorden.

Mens udgravningerne kører vil arkæologerne invitere til ”Åben Udgravning”, hvor offentligheden kan komme ud og se, hvordan arkæologerne arbejder.

Første åbne udgravning foregår mandag den 30. juli for enden af Østersøvej i Rødby-havn. Gæster vil få mulighed for at se interessante fund fra de arkæologiske undersøgelser og høre mere om arbejdet med Femern-tunnelen over en pølse og en sodavand.

Arrangementet foregår fra 12-14. Tilmelding er ikke nødvendig.

De arkæologiske undersøgelser i felten ventes at tage omkring halvandet år, og efterfølgende skal fundene analyseres af forskere i de kommende år.

De arkæologiske udgravninger er et led i den aftale forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret. Her besluttede man at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.

Emneord: Femern, Femern Bælt, Femern-forbindelse, Arkæologi, Infrastrukturprojekter, Femern Belt Development, Museum Lolland-Falster, 130818
Femern A/S på DenOffentlige.dk Femern A/S er et datterselskab af det danske, statsejede Sund & Bælt Holding A/S, under Transport- Bygnings og Boligministeriet. Femern A/S har til opgave at planlægge og opføre en fast forb...
Aktivitet: Artikler: 20 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også