Attendo

Attendo

Website: attendo.dk

Skandinaviens førende pleje- og omsorgsvirksomhed

FAKTA OM ATTENDO

 • Sveriges ældste pleje- og omsorgs virksomhed, grundlagt i midten af 80´erne.
 • Virksomhed inden for ældreomsorg, omsorg til personer med handicap samt omsorg til udsatte børn og deres familier
 • Findes idag i Sverige, Danmark, Finland og Norge
 • Totalt 18 000 medarbejdere fordelt på ca. 450 i Norden
 • 40 af de 50 øverste chefer i Attendo er kvinder

Attendo er en af Sveriges førende omsorgsvirksomheder, og vi har eksisteret siden 1987, hvor vi fik Sveriges første entreprenøraftale om hjemmepleje i Danderyd.

Attendo er efterfølgende ekspanderet med flere forretningsområder. Attendo har i dag aktiviteter i ca. 100 kommuner i Sverige, Finland, Norge og Danmark og har godt 18.000 medarbejdere. Disse aktiviteter er organiseret i ca. 450 driftenheder. Attendo har siden 1996 været etableret i Danmark.

FORDEL FOR KOMMUNERNE

Kommunerne har en udfordrende opgave med at tilgodese et voksende antal ældres behov for pleje og omsorg og samtidig skulle holde hus med skatteydernes penge. Her kan vi som virksomhed blive samarbejdspartnere og bidrage med nye ideer, som driver udviklingen fremad. Det aflaster kommunerne, som dermed kan lægge mere tid over på andre prioriterede områder.

I Danmark er Attendo etableret i Gribskov, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommune under Fritvalgsordningen, i Gribskov leveres også hjemmesygepleje.

Fra 1. januar 2014 er Attendo valgt til hovedleverandør af hjemmepleje i Kolding Kommune.

Attendo har sammen med en anden privat leverandør vundet hjemmeplejeopgaver i Greve Nord, denne enhed starter den 15. januar 2014.

FORDEL FOR BRUGERNE

I mange kommuner kan den enkelte selv vælge den hjemmepleje leverandør, han eller hun har tillid til, og i Sverige det plejehjem vedkommende ønsker at bo på. Det er et resultat af loven om valgfrihedssystemer (LOV) fra 2009 (Sverige). Loven har medført en større lydhørhed over for den enkeltes behov og ønsker, hvilket har bidraget til, at der er kommet et bredere udbud af boliger til særlige målgrupper såsom forskellige sprog- og omsorgsprofiler. Attendo har udviklet særlige livsstilskoncepter såsom Sport & SPA, Friluftsliv & have, samt Kultur og fornøjelser, hvor enheden er optaget af en særlig type pleje og omsorg, det giver de ældre mulighed for at vælge bolig efter interesse.

FORDEL FOR MEDARBEJDERNE

For mange medarbejdere er det vigtigt at kunne vælge mellem flere arbejdsgivere.  Flere arbejdsgivere bidrager til en sund bevægelighed på markedet. Som privat aktør vil vi være en attraktiv arbejdsgiver og lokke meget dygtige medarbejdere til os, så de kan gøre karriere inden for virksomheden.

Artikler

 • Attendo: Fælles opgave at stoppe konkursbølge
  06.10.15 Ledelse

  Pas på med overreaktioner på konkursbølge. Lad os finde fornuftige løsninger i konstruktivt samarbejde, lyder det fra Attendo efter bølge af konkurser i hjemmeplejen.

 • Danmarks første OPP plejecenter indviet
  06.05.15 Bæredygtighed

  Der står Attendo på driften af det nye plejehjem Vonsildhave i Kolding de næste tyve år. Med Kolding Kommune som partner skal den svenskejede virksomhed drive Danmarks første plejecenter som offentligt privat partnerskab.

 • Vendelbo, Gjellerup og Rose Skaksen: Sæt blikket på potentialet i mere offentligt privat samarbejde
  11.09.14 Ledelse

  Der er for stor fokus på problemerne i debatten om OPS, mener Allan Vendelbo, Pia Gjellerup og Mette Rose Skaksen. Mulighederne for endnu bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører er stort, og derfor opfordrer de nu til at fokusere på potentialet snarere end stenene.

 • OPS-debat: Privatisering medfører bureaukrati
  28.08.14 Politik

  Debatten om udbud og udlicitering er ifølge forskeren Ole Helby politiseret af aktører, der er enten for eller imod. Trods årtiers brug af private leverandører bliver viden bevidst eller ubevidst overset. Opfattelsen af, hvad konkurrence er, giver en del af svaret.

 • Organisationer er enige: Konkurrence er godt
  20.08.14 Ledelse

  Nok er fronterne skarpe mellem Flemming Vinther fra OAO og Jakob Scharff fra Dansk Erhverv. Men de to nøglepersoner i debatten om OPS er overraskende enige om, at offentligt privat samarbejde indeholder perspektiver og potentiale. Den private pleje- og omsorgsvirksomhed, Attendo, bragte dem sammen for at søge de fælles interesser.

Pressemeddelelser

 • Attendo: DR Dokumentar tager fejl
  17.11.14 Velfærd

  Pleje- og omsorgsvirksomheden Attendo A/S afviser spekulativ kritik i en DR Dokumentar mandag den 17. november. I programmet, der har flere fejl, anklages Attendos danske virksomhed for at gøre brug af skattelyet Luxembourg, fordi Attendo A/S’ moderselskab har en kapitalfond som ejer. Attendo har stillet op til interview og tilbudt stor åbenhed i forhold til DR, der har holdt konkrete anklager tilbage til få timer før programmet blev sendt.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner