Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Grøn omstilling: Sådan går det med Danmarks naturgas

Bæredygtighed

26/4/21 8:53

Theis

Det danske gasforbrug får et stort, grønt ryk fremad, da andelen af CO2-neutral biogas forventes at stige fra 30 procent til omkring 70 procent af det totale gasforbrug i 2030. Det betyder også en hurtigere vej mod et grønnere forbrug hos industrivirksomheder som Nordic Sugar, når de omstiller fra olie og kul til gas.

Gasforbruget i Danmark hastigt på vej til at blive grønt.

En række politiske aftaler, tiltag og støtteordninger betyder, at biogasproduktionen i Danmark kommer til at stige markant. Dermed bliver gassen i det ledningsnet, som forsyner huse og holder produktionen i gang i flere danske virksomheder, langt mere klimavenlig. Det viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen.

For blot et år siden var vurderingen, at 30 procent af gassen ville være grøn i 2030. Det tal er nu mere end fordoblet. Med den udbygning, der lige nu er planlagt, vil omkring 70 procent af gasforbruget i 2030 være grønt.

”Vores gassystem er på samme rejse, som el-systemet har været – det bliver grønnere og grønnere. Vi har støttet udviklingen af biogas, og vi har hele tiden vidst, at gassen var godt på vej til at blive grøn. Men der er i dén grad tale om en acceleration af den grønne omstilling. Når gassen bliver grøn, gør det en helt konkret forskel for klimaet, når der bliver brugt gas til at holde varmen på villavejen og især, når der bliver produceret varer i industrikvarteret”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Når sukkerfabrikken Nordic Sugar, der i dag er den næststørste CO2-udleder i den danske industri, bliver koblet til gasnettet, bliver det således til et net, hvor mængden af biogas stiger markant de kommende år. Det betyder markant faldende udledninger.

Mængden af grøn gas i de danske gasledninger i 2030 betyder, at CO2-udledningen vil være cirka 2,3 mio. tons mindre, end hvis gassen havde været fossil. Det svarer vil udledningen fra ca. 900.000 personbiler. Der er potentiale til, at det danske gasforbrug kan blive 100 procent grønt i 2040.

Annonce