UCSJ med i nyt tidsskrift om ledelse og organisering i det offentlige

Bæredygtighed

07/10/2000 07:00

Professionshøjskolen Absalon

LEDERLIV.DK skal hjælpe forskere og meningsdannere til at skabe værdi ved at publicere viden og visioner inden for ledelse, organisation og udvikling af den offentlige sektor. Karsten Mellon fra University College Sjælland er blandt initiativtagerne.
Hvad gør man, når man har gennemført et projekt eller et stykke forskning om ledelse eller organisering i det offentlige? Ofte har man jo lyst til at dele det med andre, så det bliver brugt i praksis eller til ny forskning. Derfor vil man typisk lægge det UCSJ’s internet, få det med i nyhedsbrevet UCSJ Viden, ligesom man kan lave en pressemeddelelse eller sende det ind til diverse forsknings-publikationer.  Men der mangler en mulighed for at samle temaerne og komme længere ud, mener Karsten Mellon, der er ph-d. studerende og lektor på læreruddannelsen i Roskilde. Selv har han 12 års ledererfaring fra bl.a. skoleområdet og asylafdelingen i Dansk Røde Kors og mener, at der er et stort behov for et nyt medie. - Der er i høj grad brug for at diskutere og dele viden om organisation og ledelse, så jeg synes, at tidsskriftet og det tilhørende nyhedsbreve - er et fantastisk godt initiativ, siger han og fortæller, at der allerede nu er flere spændende artikler skrevet af dygtige  skribenter, mens læserskaren omfatter op imod 1500 personer, som gratis modtager nyhedsbrevet. Disse er typisk tilmeldt via sociale netværk som LinkedIn samt andre sociale medier – og via personlig kontakt naturligvis. Tidsskriftet udkom første gang den 15. september og skal ses som meget bredt favnende. Ud over ledelse - eller sammen med ledelse - kan det eksempelvis også handle om ”new public management”, samskabelse og nye måder at skabe velfærd på. Det kan også handle om emner som selvledelse, kollektive samarbejdsformer og meget andet.  Selv er Karsten Mellon i gang med et ph.d. projekt, der i høj grad handler om ledelse – mere specifikt om reel kompetenceudvikling hos voksne studerende på professionshøjskoler, der er i gang med at foretage et karriereskift Lige nu er han som redaktør i færd med at udgive en ny bog om ledelse, som 11 forskellige anerkendte ledelsesforskere har bidraget til. Antologien hedder ”Den kritiske leder”. Tidsskriftet LEDERLIV.DK udgives i et samarbejde med en repræsentant for hver af de syv professionshøjskoler, der alle er redaktører, som gennemgår artiklerne, hvorefter de sendes til et review-panel, der omfatter kapaciteter på området inden for bl.a. forsknings- og undervisningsområdet.. Med andre ord bliver alle artikler gennemgået grundigt, inden de bliver udgivet. Chefredaktørrollen går på skift mellem repræsentanterne fra professionshøjskolerne  På trods af den tilsyneladende bureaukratiske proces, som det kan opleves at bidrage til tidsskriftet, mener Karsten Mellon ikke, at man skal holde sig tilbage, når man har input til nyhedsbrevet. - LEDERLIV.DK er meget rummeligt, og det indsendte kan være alt muligt, såsom akademiske artikler, kronikker, essays, forskningsresultater, særlige ledelsesperspektiver og organisatoriske betragtninger. Så det er et meget openminded tidsskrift, der byder alle ind, siger han og opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig maillisten på LEDERLIV.DK, så flere får glæde af det nye tiltag.   Her kan du tilmelde dig lederliv      

Mest Læste

Annonce