Foto: Dansk Industri
Foto: Dansk Industri

Virksomheders overskudsvarme kan opvarme 100.000 husstande

Bæredygtighed

04/05/2022 09:10

Redaktionen

400.000 husstande skal i de kommende år skifte fra naturgas til fjernvarme eller varmepumper. Virksomhederne er i stand til at levere klimavenlig overskudsvarme til 100.000 husstande. Det viser en analyse, som Rambøll har lavet i samarbejde DI Energi.

Overskudsvarme er spild fra virksomhedernes produktion. I dag forsvinder store mængder varme ud i den blå luft, men det er muligt at udnytte den billige og klimavenlige varme via fjernvarmenettet. 1. januar i år blev afgiften på at udnytte overskudsvarme fjernet, hvis virksomheden, som leverer varmen, er certificeret af Energistyrelsen. Det betyder, at det kan betale sig at udnytte langt mere overskudsvarme end tidligere.

"Det er afgørende, at afgiften er fjernet. Nu skal vi i gang med at udnytte langt mere overskudsvarme af hensyn til klimaet og vores forsyningssikkerhed. Der bliver brug for varmen, når så mange husstande skal skifte fra naturgas til fjernvarme," siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Rapporten anslår, at kun 40 procent af virksomhedernes overskudsvarme i dag bliver udnyttet. Den kommer fra relativt få virksomheder.

Mulighederne for at udnytte overskudsvarmen er generelt størst i de store produktionsvirksomheder. De producerer ofte store mængder overskudsvarme med en høj temperatur, som ikke skal hæves, inden varmen bliver sendt ud i fjernvarmenettet.

"Virksomheder, der gerne vil af med deres overskudsvarme, skal række ud til det lokale fjernvarmeværk og andre virksomheder med overskudsvarme i nabolaget og indgå et samarbejde. Ofte ligger virksomheder med overskudsvarme tæt på hinanden i erhvervsområderne og ved at samarbejde om at udnytte overskudsvarmen, bliver forretningsmodellen endnu bedre med større gevinst for både virksomheden og fjernvarmeselskabet," siger Tina Kramer Kristensen, direktør for Energy Systems i Rambøll.

Der er endnu mere overskudsvarme at hente uden for industrien, påpeger rapporten. Datacentre, renseanlæg og vandværker kan levere store mængder overskudsvarme, hvis de bliver koblet på fjernvarmenettet. Her er der tale om varme med en relativt lav temperatur, som skal hæves i en varmepumpe, inden den kan bruges til at opvarme husstandene.

Hvis det skal være rentabelt at udnytte overskudsvarmen fra for eksempel datacentre, skal de placeres tæt på et fjernvarmenet.

"Vi anbefaler, at regeringen etablerer en taskforce, som kan sikre, at der sker en koordination mellem myndighederne, så vi får udnyttet mest mulig overskudsvarme. I mange tilfælde vil der være brug for konkret vejledning, så virksomheder, fjernvarmeselskaber og kommuner kan finde rundt i reglerne," siger Troels Ranis.

En del virksomheder er parate til at forære overskudsvarmen væk. I det tilfælde kan det være nødvendigt at lempe reglerne yderligere. DI Energi og Rambøll anbefaler, at disse virksomheder slipper for besværet med at blive certificeret.

"For de små og mellemstore virksomheder er energicertificeringen relativ dyr og administrativ besværlig. Hvis vi skal udnytte overskudsvarmen fra de virksomheder, som er villige til at forære varmen væk, kan man med fordel fjerne afgiften og kravet om certificering for dem," siger Tina Kramer Kristensen.

Mest Læste

Annonce