Balance Danmark: Få gang i udligningsforhandlingerne igen

Hvis en ny udligningsordning skal træde i kraft i 2021, skal der landes en politisk aftale inden ganske få uger. Og det er helt afgørende, hvis vi skal sikre god velfærd i hele Danmark, lyder det fra Balance Danmark.

Regeringen og Folketingets partier har den seneste måned været travlt optaget af coronakrisen. Og sådan vil det helt naturligt også være de kommende måneder.

Men sideløbende med den store indsats, politikerne laver for at sikre, at vi alle kommer så godt igennem krisen som muligt, er det helt afgørende, at partierne lander en aftale om en ny kommunal udligningsordning. Sådan lyder det fra Kim Ruberg, formand for Balance Danmark:

”Tiden er ved at rinde ud. Men det kan nås endnu. Derfor er vores klare anbefaling til regeringen og Folketingets partier, at man nu får gang i forhandlingerne om en ny udligningsordning igen, så vi kan få et nyt system, der sikrer god velfærd i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

Han pointerer samtidig, at det vil få store konsekvenser, hvis politikerne ikke bliver enige om en ny udligningsordning.

”Den nuværende ordning er fyldt med så mange fejl og mangler, at den skal erstattes af en ny. Lander politikerne ikke en aftale, vil det specielt kaste kommunerne uden for de store byområder ud i en for mange uoverskuelig situation, som i sidste ende vil gå hårdt ud over den borgernære velfærd, som i forvejen er presset i de kommuner.”

Kommunerne skal ifølge loven have besked om udligning og tilskud for 2021 senest d. 30. juni. Hvis embedsmændene skal nå at indhente data samt beregne og kontrollere udligningen, skal en politisk aftale være indgået i løbet af maj måned.

Anbefalinger fra 40 borgmestre
Balance Danmark afleverede sammen med 40 borgmestre otte konkrete anbefalinger til en ny udligningsordning, lige inden Danmark lukkede ned pga. corona-situationen. De anbefalinger håber Kim Ruberg, at politikerne vil tage med i forhandlingerne, når de forhåbentlig går i gang igen.

”Vores udgangspunkt i brevet er meget klart: Hvis regeringens erklærede mål om et Danmark i bedre balance med lige velfærd i hele landet skal blive til virkelighed, kræver det nogle ændringer i det udspil, regeringen er kommet med. Der vil, hvis regeringens udspil bliver vedtaget, fortsat være alt for stor forskel mellem kommunernes muligheder for at levere god velfærd til borgerne,” siger Kim Ruberg.

Du kan læse de otte anbefalinger til en ny udligningsordning her.

Foto: Kim Ruberg, pressefoto

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.