Balance Danmark: Få gang i udligningsforhandlingerne igen

Hvis en ny udligningsordning skal træde i kraft i 2021, skal der landes en politisk aftale inden ganske få uger. Og det er helt afgørende, hvis vi skal sikre god velfærd i hele Danmark, lyder det fra Balance Danmark.

Regeringen og Folketingets partier har den seneste måned været travlt optaget af coronakrisen. Og sådan vil det helt naturligt også være de kommende måneder.

Men sideløbende med den store indsats, politikerne laver for at sikre, at vi alle kommer så godt igennem krisen som muligt, er det helt afgørende, at partierne lander en aftale om en ny kommunal udligningsordning. Sådan lyder det fra Kim Ruberg, formand for Balance Danmark:

”Tiden er ved at rinde ud. Men det kan nås endnu. Derfor er vores klare anbefaling til regeringen og Folketingets partier, at man nu får gang i forhandlingerne om en ny udligningsordning igen, så vi kan få et nyt system, der sikrer god velfærd i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

Han pointerer samtidig, at det vil få store konsekvenser, hvis politikerne ikke bliver enige om en ny udligningsordning.

”Den nuværende ordning er fyldt med så mange fejl og mangler, at den skal erstattes af en ny. Lander politikerne ikke en aftale, vil det specielt kaste kommunerne uden for de store byområder ud i en for mange uoverskuelig situation, som i sidste ende vil gå hårdt ud over den borgernære velfærd, som i forvejen er presset i de kommuner.”

Kommunerne skal ifølge loven have besked om udligning og tilskud for 2021 senest d. 30. juni. Hvis embedsmændene skal nå at indhente data samt beregne og kontrollere udligningen, skal en politisk aftale være indgået i løbet af maj måned.

Anbefalinger fra 40 borgmestre
Balance Danmark afleverede sammen med 40 borgmestre otte konkrete anbefalinger til en ny udligningsordning, lige inden Danmark lukkede ned pga. corona-situationen. De anbefalinger håber Kim Ruberg, at politikerne vil tage med i forhandlingerne, når de forhåbentlig går i gang igen.

”Vores udgangspunkt i brevet er meget klart: Hvis regeringens erklærede mål om et Danmark i bedre balance med lige velfærd i hele landet skal blive til virkelighed, kræver det nogle ændringer i det udspil, regeringen er kommet med. Der vil, hvis regeringens udspil bliver vedtaget, fortsat være alt for stor forskel mellem kommunernes muligheder for at levere god velfærd til borgerne,” siger Kim Ruberg.

Du kan læse de otte anbefalinger til en ny udligningsordning her.

Foto: Kim Ruberg, pressefoto

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.