Beskæring af fjernundervisning udfordrer uddannelser til hele Danmark

Fjernundervisning presses yderligere efter beslutning om at finansiere FGU med blandt andet at skære i taxameteret til fjernundervisning. Det kommer til at betyde dårligere vilkår for uddannelse og efter- og videreuddannelse i vores yderområder.

Uddannelse er som alle andre offentlige områder i snart mange år blevet beskåret og effektiviseret, og man kan roligt sige, at politikerne for længst har skåret ind til benet.

"Penge kan ikke anvendes to gange"

Derfor er det bekymrende, når et bredt politisk flertal beslutter sig for, at den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, skal finansieres med besparelser på fjernundervisning og markedsføring hos blandt andre VUC’erne. Det er bekymrende, da man vil finansiere en god ide med de midler der allerede bruges på en anden god ide – og penge som bekendt ikke kan bruges to gange.

VUC har i forvejen en stor opgave som en af de væsentlige aktører i etableringen af FGU, som skal stå klar til at modtage elever i sommeren 2019. En opgave, som kommer til at koste både tid og ressourcer at få gennemført på en ordentlig måde i en sektor, der i forvejen presses økonomisk af den nuværende regering med blandt andet årlige besparelser på 2+2 procent.

"Går ud over mennesker med særlige behov og tyndt befolkede områder"

Med færre midler til fjernundervisning hos VUC’erne vil man fremover få et svagere tilbud til kursister, der har brug for en fleksibilitet på grund af familiemæssige og sociale forhold, diagnoser eller lignende. Det betyder også færre muligheder for den voksne kursist, som gerne vil uddanne sig ved siden af sit fuldtidsarbejde.

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Med færre midler til fjernundervisning bliver det også sværere at fremme den afgørende digitalisering af VEU-området, som ellers er en væsentlig del af trepartsaftalen. Mange virksomheder ønsker individuelle forløb, som er uafhængige af tid og sted – og det er fjernundervisning en god form til og et oplagt område at udvikle mere på.

Endelig er fjernundervisning en væsentlig del af undervisningsaktiviteten i de tyndt befolkede områder af Danmark. Det er yderst væsentligt for sammenhængskraften i Danmark at kunne udbyde højniveaufag og specielle fag også uden for de store byer. Med en effektiv og udviklet fjernundervisning betyder din bopæl mindre for dine muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling. Den udvikling udfordres med færre midler til fjernundervisning.

"Snak om markedsføring er letkøbt argumentation for besparelser"

En del af midlerne til FGU skal også findes ved at skære i VUC’ernes markedsføringsbudgetter, hvilket også er problematisk og mest af alt virker som en lidt letkøbt argumentation for generelle besparelser.

VUC og andre uddannelsesinstitutioner bruger selvfølgelig midler på markedsføring, men langt de fleste midler går til aktiviteter, der informerer og oplyser kommende elever om de muligheder, de har for at tage en uddannelse, få et job bagefter, optagelseskrav etc.

I dag er det via nettet og på sociale medier en stor del af dialogen med studerende foregår, og markedsføring er af samme grund meget integreret med oplysning, og vejledning. Det er god vejledning, som markedsfører.

Derfor er det misforstået og lidt billige point at høste hos politikerne, hvis de tror, at vi blot kan skære en dyr event eller lignende væk. En besparelse på markedsføring er i praksis en besparelse på oplysning, information og vejledning, som alt andet lige heller ikke gør det nemmere af få flere til at uddanne sig.

Det er vigtigt, at FGU kommer godt for start og får de nødvendige midler til det, men det er uheldigt at man vil finansiere en ny uddannelse med midler som allerede bruges til helt nødvendige ting på uddannelsesområdet – for eksempel på at man også i vores yderområder har fleksibel adgang til uddannelse og efter-og videreuddannelse. 

Emneord: Fjernundervisning, Danske HF & VUC, Verner Rylander-Hansen, Udkantsområder, Foreberedende Grunduddannelse (FGU
Danske HF & VUC på DenOffentlige.dk VUC er forkortelsen for ’Voksenuddannelsescenter’. Der er 30 VUC’er i hele landet med i alt 90 afdelinger. På VUC udbydes ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau - toårigt HF og HF enkeltfag,...
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.09.17 Velfærd
  Administrationsbachelorer skal have indflydelse på deres studieform

  Et helt nyt design på administrationsbacheloruddannelsen vil fra sommeren 2018 se dagens lys. Uddannelsen skal være så fleksibel, at man kan følge uddannelsen, selvom man ikke bor i nærheden af Næstved.

 • 01.03.17 Politik
  VUC: Hermanns nye ungdomsskole risikerer at behandle voksne som børn

  Skal en 16-årig med store udfordringer fra folkeskolen behandles på samme måde som den modne 20-årige og den afklarede 29-årige? Ekspertudvalg behandler 15-30 årige som én gruppe i deres forslag til en ny forberedende uddannelsesinstitution.

 • 30.09.16 Velfærd
  Balletdanser læser HF på Det Kongelige Teater: Nu kan hf'ere blende deres egen uddannelse

  Balletdanser læser HF mellem forestillingerne på Det Kongelige Teater. 10 procent flere kursister har i efteråret 2016 valgt hf som fjernundervisning på KVUC.

 • 21.10.15 Politik
  Besparelser på fjernundervisning kan ikke gennemføres

  Finansministeriets og Undervisningsministeriets egne analyser viser, at de fleste effektiviseringer på fjernundervisningen på landets VUC’er først kan realiseres fra 2017 - 2019. Alligevel lægges der nu op til besparelser allerede fra januar 2016.

 • 19.12.14 Politik
  Nej til øget landsudligning

  Det er ikke rigtigt, at den nuværende udligningsordning betyder, at hovedstadskommunerne kan opretholde et betydeligt højere serviceniveau end resten af landet. Påstanden om, at udligningen favoriserer hovedstadsområdet, kommer fra otte jyske kommuner, der har sat gang i en kampagne for at øge landsudligningen. Økonomi- og Indenrigsministeriets egne nøgletal for serviceniveau viser derimod, at kommunerne i hovedstadsområdet stort set har samme serviceniveau, som resten af landets kommuner.