Foto: Shutterstock

Betænkning fra Ansvarsudvalget: Ledelsessvigt skal straffes hårdere

Efter cirka et års arbejde har Ansvarsudvalget i dag afleveret betænkning til erhvervsministeren med en række konkrete forslag til, hvordan man i højere grad vil kunne pålægge ledelse og nøglepersoner i finansielle virksomheder et juridisk ansvar ved uforsvarlig ledelse.

Ansvarsudvalget har undersøgt ledelsesansvaret i den finansielle sektor, og afleverer nu deres betænkning til erhvervsministeren.

Udvalget konkluderer blandt andet, at det er utilfredsstillende, at der kun har været prøvet et beskedent antal straffesager mod ledelsesmedlemmer ved domstolene efter finanskrisen på grund af et uklart retsgrundlag om ledelsesansvar. Betænkningen indeholder derfor også forslag til, hvordan man kan skabe større klarhed over det strafferetlige ansvar ved grove ledelsessvigt.

Derudover har Ansvarsudvalget undersøgt, hvordan man i højere grad kan sikre, at uforsvarlige handlinger i ledelsen kan medføre et erstatningsansvar. Udvalget foreslår blandt andet at indføre en omvendt bevisbyrde i erstatningssager om tab på bankens aftaler med ledelsesmedlemmer (f.eks. et lån til direktøren). Det betyder, at det bliver bestyrelsesmedlemmerne, der skal bevise, at det var forsvarligt at indgå aftalen – bevilge lånet – i den konkrete situation.

Fungerende erhvervsminister, Dan Jørgensen:

”Uforsvarlig ledelse skal have konsekvenser – også i toppen af de finansielle virksomheder. Desværre tror jeg, at mange har en fornemmelse af, at der ikke er sammenhæng mellem handlinger og konsekvenser i den finansielle sektor. Sådan skal det ikke være i Danmark.

"Risikoen for et strafferetligt og erstatningsretligt ansvar skal både opleves som og være reel på direktionsgangen og i bestyrelseslokalet. Det er vores opgave at sikre, at reglerne kan bruges til at placere et juridisk ansvar, så domstolene om nødvendigt kan idømme disse personer en straf for ledelsessvigt. Det er afgørende for samfundets tillid til sektoren."

"Jeg vil gerne kvittere for Ansvarsudvalgets arbejde. Regeringen glæder sig til at dykke ned i rapporten og dens anbefalinger med henblik på udmøntning gennem lovgivning.”

Ansvarsudvalget har haft til formål at undersøge, hvordan man kan styrke det strafferetlige grundlag, så der i højere grad kan føres straffesager og fældes dom i sager om ledelsessvigt i den finansielle sektor. Derudover har udvalget også skulle undersøge den erstatningsretlige ansvarsnorm og muligheden for, at der ikke udbetales fratrædelsesgodtgørelse i særlige situationer.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.