En Marselistunnel er den rette løsning

19/3/13 9:46

Dansk Industri

Synspunkt af formand Kim Boyter, DI Østjylland Aarhus Havn er Danmarks største eksporthavn, og af helt afgørende betydning for virksomhedernes adgang til verdensmarkedet. Hvis havnen skal blive ved med at være det, er det bydende nødvendigt at det også i fremtiden er til at komme til og fra havnen. Derfor er en tunnel under Marselis Boulevard til Aarhus Havn den rette løsning.

Marselis Boulevard er den eneste landbaserede adgangsvej for gods til og fra havnen. Tilliden hos logistikvirksomhederne og de eksporterende virksomheder til, at der også på lang sigt vil være en problemfri adgang til havnen, er derfor meget vigtig. Det vil være med til at bestemme virksomhedernes planer for brug af havnen, og dermed havnens udvikling ikke blot 10 til 20 år, men 50 år ud i fremtiden.

De seneste år er trafikken på Marselis Boulevard stagneret, det skyldes den økonomiske krise. Lige nu er kun halvdelen af kapaciteten på Aarhus Havn udnyttet. Men der er ingen tvivl om, at aktiviteten på havnen og dermed den tunge godstrafik vil stige igen.

Planerne om at flytte færgeterminalerne til Østhavnen vil også betyde væsentlig flere biler på Marselis Boulevard. Hvis ikke Marselis Boulevard skal udvikle sig til en flaskehals med lange bilkøer og deraf følgende forurening, støj og uheld midt i Aarhus by, er det nødvendigt med en tunnel, der kan lede al den kommende færge- og godstrafik neden om byen.

DI Østjylland finder det afgørende, at en dynamisk aktiv havn kan fungere i god sameksistens med en grøn by. Det kan man bedst opnå med en tunnel, der godt nok er en dyrere løsning, men det er visionært og på alle punkter en mere fremtidssikret løsning.

DI Østjylland bakker derfor op om den aftale, der er indgået mellem Byrådet og erhvervsorganisationerne i Aarhus. Aftalen vil betyde, at ca. 500 mio. kr. af dækningsafgiften, den særlige afgift, som erhvervslivet betaler, vil blive brugt til at bygge Marselistunellen.
 

Annonce