Et los i bollerne - kommunen på facebook

21/1/11 4:27

Administrator

Mange kommuner er efterhånden aktive på Facebook, og en kommune der går rigtigt langt er Kolding; her er der både plads til sproglige "los i bollerne" til kommune og medarbejdere, traditionel serviceinformation og diskussioner af både snerydning og rekrutteringspolitik.

Den sproglige tone er meget direkte:

Debatten er livlig og for det meste i en rimelig tone omend "landsbytosserne" her som i de lokale avisers debatspalter fylder en del.

Men det er det der er sidens styrke; her udfolder den lokale debat sig frit. Udover den rene debat så skriver borgerne også forslag og ideer til kommunen. Og så er der eksempler på borgere, der hjælper andre borgere:

Servicemeddelelser - ikke sagsbehandling

Kommunen gør en del ud af at understege rammerne for brugen af Facebook-siden. I beskrivelsen af siden hedder det:

"Denne side gør det nemt at modtage servicemeddelelser fra Kolding Kommune og deltage i aktuelle debatter. Formelle henvendelser skal ske direkte til kommunen. www.kolding.dk/kontakt"

Dette er lidt af et kunstgreb; kommunen vil gerne benytte Facebook til push-information, men afskriver brug af siden til formel kommunikation. En borgerhenvendelse via Facebook er ikke en rigtig henvendelse men en - hmmm - en ikke-henvendelse???

Som jeg læser det, er det et forsøg på at unddrage sig pligten til at sagsbehandle henvendelser, der kommer via Facebook. Langt hen ad vejen en forståelig tilgang; Facebook er ikke den optimale sagsbehandlingskanal!

Ingen dialog med kommunen som organisation

Jeg formoder, at det er af samme grund, at kommunen - i form af sideprofilen - aldrig besvarer borgerhenvendelser på siden. Kolding kommune pusher informationer; borgerne kommenterer og diskuterer, men får ikke svar fra kommunen som organisatorisk enhed. J

eg forstår problematikken - men tror ikke, at det er den rigtige håndtering. Hvorfor ikke besvare generelle spørgsmål - om åbningstider, tidsfrister etc. med kommuneprofilen (altså spørgsmål vedr. den type information man jo gerne vil pushe på siden). Er der spørgsmål der kræver sagsbehandling, så må man henvise til anden kanal.

Borgmesteren for det hele

Koldings borgmester, Jørn Pedersen, er derimod vældigt aktiv på siden - men med sin personlige profil.

Og her bliver det lidt problematisk - for deltager han som privat person, som øverste administrative leder af kommunen eller som lokalpolitiker? Det fremgår ingensteds på siden. Men som eksemplet her viser, så udtaler han sig som en der er nært knyttet til kommunens administrative apparat:

Udtaler han sig officielt på kommunens vegne? Kan han overhovedet andet? Jeg bliver simpelthen i tvivl.

På den ene side er der noget virkeligt stærkt ved at have borgmesterren til at svare; det virker i den grad autoritativt og troværdigt. Men hurtigt melder tvivlen sig - er det nu ham selv der skriver alle svarene; har de været forbi hans spindoktor; ved han virkelig alt det, eller tager han bare æren fra kommunens ansatte.

Hmm - og er kommunen egentlig bare på Facebook for at borgmesteren kan køre permanent kommuneunderstøttet valgkamp?

Se kommentar fra Koldings borgmester Jørn Pedersen 

Offentliggjort 20. januar 2011 af Rune Mejlvang på Manden fra kommunen

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce